חושן - חינוך ושינוי - חוברת הפעילויות

מערכת הבריאות

פעילויות לבתי ספר יסודיים

הכשרה לצוותי מערכת הבריאות לטיפול הולם בא.נשים טרנס* הכשרה בשני מפגשים. אנשים טרנס* זקוקים לעזרתה של המערכת הרפואית לצורך טיפולים שגרתיים וכן עבור טיפולים העשויים להקל על המצוקה המגדרית (טיפולים הורמונליים, ניתוחי התאמה מגדרית). עם זאת, חסמים רבים מקשים על קבלת טיפול הולם ויש צורך להתאים את השירותים הקיימים ולפתח רגישות ומודעות לצרכים הייחודיים של הקהילה הטרנסית. סיפור אישי של מנחה על מפגש ראשון: הקשת הטרנסית הכוללת גורמי סיכון חברתיים, כלכליים ובריאותיים צוותי מערכת הבריאות וטיפול מפגש שני: הולם. קשיים ואתגרים מול מערכת הבריאות ותפקידה החשוב של מערכת הרפואה הערה: ניתן לקחת מפגש אחד - יש לציין בעת ההזמנה דקות 90 משך פעילות: הפעילות במימון מלא על ידי משרד הבריאות הזמנת פעילות

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker