תיאטרון חיפה - תיאטרון יוצר שינוי - עלון המנויים 2023/2024

Animated publication

3 | 3

מחיר מנוי

סוג מנוי

)₪ 550 (במקום ₪ 390 )₪ 550 (במקום ₪ 350

כרטיסים 5 - מנוי פתוח

כרטיסים 5 מנוי פתוח אזרח ותיק* להזמנה יש להתקשר

)₪ 550 (במקום ₪ 299

כרטיסים 5 - מנוי סטודנט* להזמנה יש להתקשר. מקומות על בסיס מקום פנוי

)₪ 550 (במקום ₪ 325

כרטיסים 5 - מנוי פתוח אולם עליון 5 באולם העליון החל משורה

| 8

9

26

26

26

צילום: יוסי צבקר

26

26

צילום: יוסי צבקר

26

26

| 31

32

צילום: אוהד רומנו

32

32

34

34

Made with FlippingBook Online newsletter creator