תיאטרון חיפה - סווינג - מחזה מוזיקלי

If you're blue,

and you don't know where to go to

Why don't you go where fashion sits? Puttin on the Ritz '

Made with FlippingBook Online newsletter creator