תיאטרון חולון . כל העולם במה - ואתם המנויים - ספטמבר עד דצמבר 2019