תיאטרון חולון - נפגשים בתיאטרון - ספטמבר-דצמבר 2014

מ- 11 בספטמבר עד 51 בנובמבר 4102

אולם

אולם

אולם

אולם

מרכז שטיינברג רח’ גבעת התחמושת 12

שעה

אירוע

מתנ”ס קליין פילדלפיה 61

מדיטק רח’ גולדה מאיר 6

לב משען רח’ ביאליק 33

17:30

יום ה’› 41.9.11 ילדים: קונצרט פיז’מות

10:30

שבת 41.9.31 שבתרבות

17:30 17:30

יום א’› 41.9.41 ילדים: בגדי המלך החדשים יום ב’› 41.9.51 ילדים: המפוזר מכפר אז”ר יום א’ 41.01.21 חוה”ת סוכות צלילי ילדות - ישי לפידות יום ב’ 41.01.31 חוה”ת סוכות צלילי ילדות - מחול: דורותי

20:00

17:30 17:00

יום ג’ 41.01.41 חוה”ת סוכות צלילי ילדות - מוזיקה: נגן לי סיפור יום ד’› 41.01.22 ערב זמר 1: יגאל בשן, אהרון פררה. יום א’› 41.01.62 ראשון בתקשורת: איילה חסון

20:30

19:30

20:30

מוצ”ש 41.11.8 זמר: בחזרה לכסית יום ב’› 41.11.01 חוק ופלילי: עו”ד ששי גז

19:30

19:30 19:30 10:30

יום ג’› 41.11.11 המדריך לחיים המצחיקים: יואל ריפל יום ד’› 41.11.21 פילוסופיה אחרת: ד”ר חיים שפירא

שבת 41.11.51 שבתרבות

נגישות לטובת אנשים עם לקויי שמיעה - בשיתוף עם הקרן לפיתוח שירותים לנכים של המוסד לביטוח לאומי

נגישות נכים

Made with