תיאטרון חולון - נפגשים בתיאטרון - ספטמבר-דצמבר 2014

ST P!

P.P שולם 1669

במקרה של אי מסירה: תיאטרון חולון, שד' קוגל 11 בית יד לבנים, חולון, 26385

מנוי1זהב לשלושת המועדונים ד ח ו י מ ר י ח מ ב

במבצע מדהים 1 GO-ON 1 רשת מהרו להירשם ותהנו ממנוי עד 61.3.13

מנוי1זהב1לשלושת1המועדונים1במחיר1מיוחד

1סיבות1מצוינות1להצטרף1כמנויים1במחירים1מיוחדים 20

81 . חדר1כושר1לילדים 91 . שעשועי1מים1ופארק1מים1לילדים 101. מגלשות1מים1 111. קייטנות1 121. סדנאות,1הרצאות,1טיולים 131. ריקודי1עם1 141. אירועים

151. לימודי1שחייה 161. מגרשי1ספורט 171. מגוון1פעילויות1לכל1הגילאים 181. מעקב1אישי1בחד"כ 191. תזונה1נכונה 201. צוות1מקצועי1ומיומן

11 . חדרי1הכושר1המשוכללים1ביותר 21 . מכשירים1חדישים 31 . מסכים1אישיים 41 . בריכות 51 . מגוון1רחב1של1חוגים 61 . ספא1מפנק 71 . ספינינג

מתנה לנרשמים שעות הפעילות, המתקנים ולוח החוגים ייחודיים לכל מועדון. ניתן להתעדכן באתרי המועדונים

03-5521831 טל. www.nofshonit-club.co.il

03-5050580 טל. www.briza-club.co.il

03-6506500 טל. www.yamit2000.co.il

החברהלבידורולבילוי בע“מ ® חולון ©

Made with