היכל התרבות מעלה אדומים - עונת המנויים 2018/19 - עונה של אהבה.

.)direct( באמצעות כרטיס מסוג דיירקט ביטול מנוי: יום לאחר 14 ניתן לבטל מנוי עד רכישתו, בתנאי שלא התחיל בפועל מימוש · באם נרכשו מופעים עד ליום הביטול, תשולם מלוא התמורה, ללא הנחת מנוי. 2018 · עונת המנויים תתקיים מאוקטובר , יש לדאוג לממש את כל 2019 ועד יוני זכאות המנוי עד לסיום העונה. דרכי ביטול · הביטול ייעשה בקופות, בטלפון, בפקס ובדוא״ל ומותנה בקבלת אישור במייל/ ) מנציג המכירה על הביטול, sms( מסרון ללא אישור זה לא יתקבל הביטול. אין להשאיר הודעות ביטול במענה הקולי הטלפוני. המנוי. ההחזר יתבצע בניכוי , הנמוך מביניהם. ₪ 100 או 5%

את הזמנתם בעמדות הכירטוס ולהגיע עם הכרטיסים למופע. אין באפשרות ההיכל להפיק כרטיסים שנקנו דרך מועדונים. כרטיס מנוי · כרטיס המנוי הוא כרטיס הכניסה להיכל התרבות מעלה אדומים, לכן חובה להציגו בכניסה לאולם. מחזיקי כרטיס המנוי יכולים לגשת ישירות לאולם, אין צורך לעבור בקופות (מלבד במופעי אמרגן). · כרטיס המנוי הינו כרטיס אלקטרוני שילווה אתכם בעת חידוש המנוי גם בעונות הבאות ומתעדכן בכל המופעים והפעילויות להם בוצעו רכישות דרך ההיכל גם אם אינם חלק מסדרת המנוי. אובדן כרטיס מנוי · במקרה של אובדן כרטיס המנוי, יש להודיע מיידית למשרדי ההיכל - ללא כרטיס מנוי לא תתאפשר כניסה להיכל. · על הנפקת כרטיס מנוי חדש יחויב .₪ 15 הלקוח בתשלום של תנאי ביטול · ביטול עסקת כרטיסים בודדים: שעות לפני המופע. 48 אפשרית עד · ביטול/החלפת מופע במסגרת המנוי: שעות לפני המופע. 24 אפשרית עד * אנא שימו לב - אנו משתדלים, אך אין אנו מתחייבים, לתזכר לפני כל מופע במסגרת המנוי, אנא רשמו לפניכם את תאריכי המופעים השונים מראש. · אי הגעה, ללא ביטול, תחייב את המנוי במחיר מלא. · לא ניתן לבטל עסקאות שנרכשו

נשמח לעמוד לרשותכם, צוות היכל התרבות

דרכי התקשרות

02-5444100 [פקס] 02-5444108 sales@htma.org.il ,8 , מעלה אדומים 39

דרך מדבר יהודה

ת.ד

www.htma.org.il היכל התרבות מעלה אדומים @ht_maale

הזכות לשינויים בכל המופעים שמורה. ט.ל.ח

49

Made with FlippingBook flipbook maker