היכל התרבות מאיר ניצן ראשון לציון ינואר - פברואר - מרץ2020

לשפה העברית 13 - כנס "לשון ראשון" ה 8 - 5 . 2 . 20 י‘-י"ג בשבט תש“ף רביעי עד מוצ“ש תערוכות אמנות | מופעים | ערבי מקור | מושבים מקצועיים | דיונים ומפגשים

16

Made with FlippingBook Publishing Software