היכל התרבות מאיר ניצן ראשון לציון ינואר - פברואר - מרץ2020

ילדים נהנים יותר בהיכל

צילום: ערן לוי

צילום: אילן בשור צילום: רונן אקרמן

הזכותלשינוייםשמורה | ט.ל.ח | מופעי אמרגן ובאחריותו

צילום: רונן אקרמן

צילום: אוריתפניני

₪ 70 במקום ₪ 65 : מחיר הנחה למנוי ₪ 10 תלוש מבוגר בתוספת ₪ 30 תלוש ילד בתוספת 11:00 | 15.02.20 | שבת

12:15 ,10:00 | 25.01.20 | שבת ₪ 149 במקום ₪ 89 : מחיר הנחה למנוי ₪ 39 תלוש מבוגר בתוספת ₪ 59 תלוש ילד בתוספת

₪ 149 במקום ₪ 95 : מחיר הנחה למנוי ₪ 45 תלוש מבוגר בתוספת ₪ 65 תלוש ילד בתוספת 11:45 ,10:00 | 18.01.20 שבת

₪ 134 במקום ₪ 99 : מחיר הנחה למנוי ₪ 39 תלוש מבוגר ₪ 59 תלוש ילד 18:00 ,16:00 | 05.01.20 | ראשון

קרדיט: עדי ברק

צילום: אילן בשור

גרפיקה: עדי ברק

₪ 89 במקום ₪ 70 : מחיר הנחה למנוי ₪ 15 תלוש מבוגר בתוספת ₪ 35 תלוש ילד בתוספת 17:30 | 04.03.20 | רביעי

11:00 | 29.02.20 | שבת ₪ 94 במקום ₪ 74 : מחיר הנחה למנוי ₪ 19 תלוש מבוגר בתוספת ₪ 39 תלוש ילד בתוספת

₪ 70 במקום ₪ 65 : מחיר הנחה למנוי ₪ 15 תלוש מבוגר בתוספת ₪ 35 תלוש ילד בתוספת 11:00 | 14.03.20 | שבת

₪ 85 במקום ₪ 79 : מחיר הנחה למנוי ₪ 29 תלוש מבוגר בתוספת ₪ 49 תלוש ילד בתוספת 11:00 | 01.02.20 | שבת

26

* 3701 חייגו עכשיו

מופעי אמרגן - ילדים

Made with FlippingBook Publishing Software