היכל התרבות מאיר ניצן ראשון לציון ינואר - פברואר - מרץ2020

מנוי מיוחד במחיר מיוחד! 24.1.20- מופע של יהודה פוליקר ב ₪ 480 בלבד במקום ₪ 339- הצגות תיאטרון לבחירה* ב 3+

קן הקוקיה סיבתהמוותאינהידועה מלאי המנויים מוגבל | ט.ל.ח הזכות לשינויים שמורה | 31.08.20 למימוש עד | * לבחירה מתוך סדרות תיאטרון ההיכל בלבד הריון מיזרי מחובריםלחיים משפטחוזר ישרופאבאולם

* 3701 : חייגו

ז'ראר אלון יש רופא באולם, סיבת המוות אינה ידועה – | ישעיה פיינברג משפט חוזר – | גבריאל בהרליה הריון, מיזרי, מחוברים לחיים – | ינאי יחיאל קן הקוקיה – | שלומי פינטו צילומים: יהודה פוליקר –

Made with FlippingBook Publishing Software