היכל התרבות מאיר ניצן ראשון לציון חוברת מידע ומנויים לחודשים אוק'-דצמ' 2021 | ינואר-מרץ 2022

מרכז תרבות יוצר

קול ראשון להקת הנוער הייצוגית

להקת הנוער הייצוגית "קול ראשון" 17–12 מזמינה אתכם צעירים/ות בני

בעלי כישורים בתחום השירה, המשחק והתנועה, לקחת חלק בהפקה מוסיקלית מקורית ולהצטרף להצלחה. ה ז ד מ נ ו ת א מ י ת י ת ל ה ת ח ד ש ב ת ח ב י ב ש י כ ו ל ל ה פ ו ך ל מ ק צ ו ע

050-3987659 לפרטים נוספים: עידית

ט.ל.ח הזכות לשינויים שמורה

42

03-9504116 : לפרטים והרשמה

Made with FlippingBook flipbook maker