היכל התרבות מאיר ניצן ראשון לציון - עונת המנויים 2021/22

~Š• ‡ƒƒŠ~ "ELWIN CLUB" ‹‹‚™‹š‚ ‡’‹ŠŽ‡ ‹‹’‡Ž“ ‹…‡™‹šŽ š–“† œ‹ƒ š›–‚ ‘‡…”‡† ú‘‹‹‡ ‹“‡Ž œŠ–‡›†‡ †š‹ƒ† œ’‚† œŽ†’†ƒ ú…‡™‹š† Ž› ‚Ž–‡† Ž‡”Ž “’‹†Ž †š‹…’ œ‡’…ˆ† †Žƒ‡…“– õƒ‹‹þ„ õ“‡’‹ŠŽć ‹’‡› œ‡’‡’„“ œƒŽ› ‹…‡‹Ž† œ‹’œ úœ‹Ž™‹ˆ‡† †”‡’œ† œ‡’‡š™” Ž› †…‹Ž Œ‡œ ƅ‡”‡ ‹…™œ õ‹Ž‹‰œ œ‡˜‡ƒ™Ž õ†Ž”‡ 5 ‹‚Ž‹„ †‰‡œ– †›š†† ú‹‹”‡˜™‡

úŽƒ‡› †…š‡ œŽ†’†ƒ Ž‡‰† œ‡’‡’„“ ŽŽ ‹”‡˜™† “ý†‹ƒ ú‹š”Ž Œ‡’‹‰ õŽ‡‰Ž Œ‡’‹‰ õ‡‰œƒ ‹Ž‹ƒ‡† ‹š‡ œ‡‡˜ †Ž”‡ 3 Ž‹„ ‹…‹Žœ‡ œ‡…‹ŽœŽ †’” ‘œ‡’ š–“† œ‹ƒ õ–‡† –‹† õ‹’š…‡ Ž‡‰ õŠ’‹‡–‡ ‹“‚Ž™ ŠŽƒ õ‹œš‹˜‹ Ž‡‰ œ‡’‡’„“ƒ ‹“’‡ Ž‡‰ œ‡‹‡š‰œƒ ‹–œœ› ‹…‹Žœ† úš‚‡Šš–š‡ ˆ‚þ„ ú‡‰œƒ ‹’‡›

ú†’†‡ œ‹…‡‰‹‹ †‹‡‡‰ ôœ‡ƒšœ† Ž‹†ƒ ‘‡šŠ‚‹œ ú†ƒ†‡ ™‰›† Ž‡” Ž› †…‹Ž‡ œ‡“’œ† õ†–‹›‰ õ†‹…‡™ õ‹Š“™Š ” †…‡ƒ” õŽ†™ Ž‡ †…‹” õœ‡…Ž †“‹’ Ž‡†‹’ƒ œ‡Ž‹”–† ú‹„‹„‰ †’› •‡“ ”–‡‡ †”‡’œ õŽ‡™ ‰‡œ‹– úš”‡’‡ ‹…Ž‹Ž œ…”‡‹ õœ‡œ’” ‘‡šŠ‚‹œ

40

03-9504116 ‚Œ—–‚ƒ ‹‡†–’Š

Made with FlippingBook - Online magazine maker