היכל התרבות מאיר ניצן ראשון לציון חוברת מידע ומנויים לחודשים יוני-יולי-אוגוסט 2022

חדש בהיכל מנויאחרהצהריים! סדרת הצגות תיאטרון בהיכל אחה״צ עם תה, עוגיות, 17:00 בשעה שיח מקדים ו... הצגה משובחת!

להיכנס בחמש ! Fresh ולצאת

ט.ל.ח הזכות לשינויים שמורה אור דנון לעבור את הקיר: | רונן אקרמן צניחה חופשית: | יח״צ התיאטרון העברי צילום: המדריך למטייל בוורשה והנהג של מיס דייזי:

והצגה תה, עוגיות,שיח

מיס דייזי

צניחה חופשית

* לעבור את הקיר

מדריך למטייל בוורשה

הצגות: 6 מבנה המנוי +17:00 הצגות קבועות בשעה 4 מופע לבחירה* 1 + * הצגת תיאטרון לבחירה 1 מחזמר במנוי תלוש ללא תוספת תשלום 15.7- כולל מתנה לנרשמים עד ה בכפוף לתקנון | 20:30 *הצגה / מופע לבחירה בשעה

* 3701 חייגו:

Made with FlippingBook Ebook Creator