היכל התרבות מאיר ניצן ראשון לציון ספטמבר–דצמבר 2019