היכל התרבות מאיר ניצן ראשון לציון ספטמבר–דצמבר 2019

Z a p p a - W o r l d O f L i v e M u s i c

ראשון לציון | מופעים בלייב פארק

בס״ד

בס״ד

ט.ל.חהזכותלשינוייםשמורה

ישי ריבו ונתן גושן ביחד ולחוד 21:00 | לייב פארק | חמישי | 17.10

אברהם פריד והתזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון

מוקי ורמי קלינשטיין מארחים את 21:00 | לייב פארק | רביעי | 16.10

* 3701 היכל התרבות: * 2870 הכרטיס: * 9080 זאפה:

כרטיסים לאברהם פריד * 2207 בטלפון:

סלי בן אריה צילום:

25

אביבחופי התזמורת: | רמי זרנגר רמי קליינשטיין: | דודי חסון מוקי: | דודקרסנתי צילום: אברהםפריד:

Made with FlippingBook - Online magazine maker