חוגים - מרכז קהילתי פסגות השבע - תשפ"א 2020-2021

שמש בית הבית של כולם רשת מרכזים קהילתיים

2020-21 תשפ"א /

מהרו להרשם! לספטמבר! 1 מתחילים ב- 15.9 לנרשמים עד ה- חודש חינם!

הישארומעודכנים! מרכז קהילתי פסגותהשבע

אנחנו כאן בשבילכם

רכזתעמיתים מאיה זלקה amitimhila@gmail.com

מנהל מימון בן חמו mymon@bs.matnasim.co.il

מזכירה אנז'ליקהקטנוב p7@bs.matnasim.co.il

מנהלתהקונסרבטוריון מרינהקוגן kon@bs.matnasim.co.il

אב הבית אמילסייג

רכזתקהילה, ווליום וחוגים יובללוי גנוד music@bs.matnasim.co.il

אםהבית אלמיטו חנה ווטה

רכזת סלתרבות דניאלהביטון volumebs@gmail.com

לוח חופשות: חג

הערות

תאריכים

ימים

כ"טאלולתש"פ-ב' תשרי 18.9-20.9.20 תשפ"א י"ד-כ"אתשרי תשפ"א 2-9.10.20 י"ג-י"ד אדר תשפ"א 25-26.2.21 ט'-י' תשרי תשפ"א 27-28.9.20 י"ב-כ' ניסן תשפ"א 25.03-4.2.21 כ"ה ניסן תשפ"א 7.4.21 א' אייר תשפ"א 13.4.21

ראש השנה

שישי-ראשון

ראשון-שני

סוכות פורים יום כיפור פסח

שישי-שישי

חמישי-שישי

חמישי-שישי

פעילות 19:00 עד פעילות 19:00 עד

רביעי

ערב יום השואה ערב יום הזיכרון

שלישי

יום הזיכרון והעצמאות

ב'-ג' אייר תשפ"א 14-15.4.21 ה'-ו' סיון תשפ"א 16-17.5.21

רביעי-חמישי

שבועות

ראשון-שני

2

במרכז קהילתי פסגות השבע אנו עושים הכל כדי לשמור על בריאותכם! כל החוגים מתקיימים באישור משרדי הבריאות והחינוך וע"פ כללי ה"תו הסגול" יום 14 הנכנסים למתנ"ס ממלאים הצהרת בריאות והיא נשמרת טיפת ידיים ש מטר, 2 רחק מ סיכה על הפה ועל האף, מ אצלנו שומרים ממ"ש – ברחבי המרכז פזורות עמודות אלכוג'ל לטובת המשתתפים לפני תחילת כל חוג/ פעילות אנחנו מחטאים ומנקים ציוד ושטחים רלוונטיים בסיום כל חוג/ פעילות לא נאפשר התקהלות בשטח המרכז. בריאות איתנה לכולנו! התו הסגול: חוגים לגיל הרך

הערות

מחיר

מדריך

שעה

יום

גילאים

חוג

התעמלות אומנותית

& 100 : דמישכלול ישלרכושציודנוסף בהתאםלרשימה.

& 180

4-6

שלישי 17:00-18:00

אולגה זץ

& 205 : דמיביטוח ישלרכושחליפה ניתן לרכושאצלהמדריך & 250 בעלותשלעד

ראשון ורביעי

מאור בן לולו

גן חובה - א'

17:00-18:00

& 260

ג'ודו

נינג'ה ופארקור

עידן סרי

4-6

17:15-18:00

שני

& 170

& 80 : דמישכלול

מחול מודרני

4-6

17:00-17:45

& 170

שני

חרות נחשוני

& 100 : דמישכלול

16:15-17:00

& 170

4-6

שלישי

אפרת ברגר

היפ הופ

& 100 : דמישכלול

אסתר ברצ'יאנו

במסגרת הקונסרבטוריון

& 160

3.5-6

שני

17:00-17:45

טרום כלי

ספורט לילדים עם צרכים מיוחדים

& 80

4-6

חמישי

16:15-17:00

חנה יעבץ

אין כפל הנחות | 5% הנחה לאח/חוג שלישי: | 10% הנחה לאח/חוג שני: | & 50 דמי הרשמה:

להרשמה לחוגים יש להיכנס לאתר האינטרנט של רשת מרכזים קהילתיים: www.matnasbs.org.il

16:00-19:00 או במזכירויות המרכזים בשעות

3

חוגים לילדים

הערות

מחיר

מדריך

שעה

יום

גילאים

חוג

16:15-17:15 16:00-17:00 17:30-20:00

ראשון שלישי ראשון

& 100 : דמישכלול ישלרכושציודנוסף בהתאםלרשימה

א'-ו'

& 180

אולגה זץ

התעמלות אומנותית

& 300 : דמישכלול ישלרכושציודנוסף בהתאםלרשימה

נבחרת

& 280

אולגה זץ

שלישי 18:00-20:00 חמישי 16:30-20:00

& 205 דמיביטוח ישלרכושחליפה ניתן לרכושאצלהמדריך & 250 בעלותשלעד

ראשון ורביעי

מאור בן לולו

ב'-ד'

18:00-19:00

ג'ודו

& 260

א'-ט' א'-ג' ד'-ו' א'-ג' ד'-ו' א'-ג' ד'-ו' א'-ג' א'-ג'

17:00-17:45 17:45-18:45 16:30-17:15 18:00-19:00

חמישי

טריקינג

& 170

עידן סרי

& 80 : דמישכלול

נינג'ה ופארקור

& 170

עידן סרי

שני

& 80 : דמישכלול

ישלרכושציודנוסף & 100-200 : בעלות

& 180

שני

טניס שולחן

16:00-19:00

טל וינר

17:00-18:00

היפ הופ

& 170

שלישי

שלהבתדדון

& 100 : דמישכלול

18:00-19:00

17:45-18:30

מחול מודרני

חרות נחשוני

& 170

שני

& 100 : דמישכלול

18:30-19:15

16:30-17:15

רביעי

א'-ו'

מזי כהן

תיאטרון ילדים

& 185

& 150 : דמישכלול

18:00-19:00 18:00-18:45 17:00-18:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:30

ראשון

מתחילים ג'-ו' בנות מתחילים שנה ב' שנה ג' מתקדמים

הדר בן חמו

שני

שלישי

& 160

טניה סטנישבסקי

ציור

מכיתהא' ומעלה

ראשון

& 190

מקהלת הילדים הייצוגית בין השמשות

& 180

17:00-18:00

שלוםסוטו

חמישי

& 100 : דמישכלול

ג'-ו'

16:15-17:00 17:00-17:45 17:45-18:30

ג'-ו'

חברתאתגר מדעים

א'-ג' ד'-ו' א'-ב' א'-ג'

אלקטרוניקה

שלישי

& 160

& 265 : דמישכלול

ספורט לילדים עם צרכים מיוחדים

17:00-17:45

& 80

חמישי

חנה יעבץ

17:45-18:30

אין כפל הנחות | 5% הנחה לאח/חוג שלישי: | 10% הנחה לאח/חוג שני: | & 50 דמי הרשמה:

להרשמה לחוגים יש להיכנס לאתר האינטרנט של רשת מרכזים קהילתיים: www.matnasbs.org.il

16:00-19:00 או במזכירויות המרכזים בשעות

4

חוגים לנוער

הערות

מחיר

מדריך

שעה

יום

גילאים

חוג

17:30-20:00 18:00-20:00 16:30-20:00

ראשון שלישי חמישי ראשון ורביעי

& 300 : דמישכלול ישלרכושציודנוסף בהתאםלרשימה

התעמלות אומנותית

& 280

נבחרת

אולגה זץ

& 205 דמיביטוח ישלרכושחליפה ניתן לרכושאצלהמדריך & 250 בעלותשלעד

מאור בן לולו

ה'-י"ב

19:00-20:00

& 260

ג'ודו

נינג'ה ופארקור

אימוןפתוח & 80 : דמישכלול

& 170

19:00-20:00

ז'-י"ב

שני

עידן סרי

& 195 & 240 /

מנוי נינג'ה חצי שנתי/שנתי

ישלהתעדכן במערכת שתפורסם

המחירלחודש בהתחייבות לחצישנה/שנה

עידן סרי

ז'- י"ב

ישלרכושציוד נוסףבעלותשל: & 100-200

טניס שולחן

א'-ט'

16:00-19:00

& 180

שני

טל וינר

שלהבת דדון

19:00-20:00

& 170

ז'-י"ב

שלישי

היפ הופ

& 100 : דמישכלול

מחול מודרני תיאטרון נערים תיאטרון בנות

חרות נחשוני

& 170

ז'-י"ב

שני

19:15-20:00

& 100 : דמישכלול

& 195

ז'-י"ב

רביעי

מזי כהן

17:15-18:05

& 150 : דמישכלול

18:45-20:45 חלוקהלפישנים

& 195

ז'-י"ב

ראשון

הדר בן חמו

& 150 : דמישכלול

18:00-19:00

מתחילים

שני

18:00-19:00

& 160

מתחילים שלישי 17:00-18:00 שנה ב' 17:00-18:00 שנה ג' ראשון 18:00-19:00 מתקדמים 19:00-20:30

טניה סטנישבסקי

ציור

מכיתהא' ומעלה

& 190

מקהלת הנוער הייצוגית בין השמשות

ז'-י"ב

חמישי 18:30-20:00

& 180

שלוםסוטו

& 100 : דמישכלול

אימוןפתוח & 80 : דמישכלול

& 170

ז'-י"ב

חמישי 19:00-21:00

עידן סרי

טריקינג

אין כפל הנחות | 5% הנחה לאח/חוג שלישי: | 10% הנחה לאח/חוג שני: | & 50 דמי הרשמה:

להרשמה לחוגים יש להיכנס לאתר האינטרנט של רשת מרכזים קהילתיים: www.matnasbs.org.il

16:00-19:00 או במזכירויות המרכזים בשעות

5

חוגים למבוגרים

הערות

מחיר

מדריך

שעה

יום

גילאים

חוג

& 205 : דמיביטוח ישלרכושחליפה ניתן לרכושאצלהמדריך & 250 בעלותשלעד

מאור בן לולו

18+

ראשון 20:00-21:30

& 200

ג'ודו

ישלרכושציוד נוסףבעלותשל: & 100-200

18+

19:00-20:00

& 200

שני

טל וינר

טניס שולחן

מנוי נינג'ה חצי שנתי/שנתי

& 195 & 240 /

ישלהתעדכן במערכת שתפורסם

המחירלחודש בהתחייבות לחצישנה/שנה

18+

עידן סרי

ישאפשרותלרכוש כרטיסייה ניקובים 6- של & 150- ב

& 30 למפגש

ריקודי עם לנשים

20:00-23:00

רחלי בלוי

18+

שני

תיאטרון קהילתי

& 100

18+

רביעי

נתי רביץ

מותנהבמימון משרדהתרבות

20:00-22:00

18+

שני

19:00-20:30

טניה סטנישבסקי

18:00-19:30

& 190

ציור

18+

שלישי

19:30-21:00

חדר כושר curves

נשים ונערות

לפימנוי 02-633-1844

א'-ו'

שרה בן הרוש

אין כפל הנחות | 5% הנחה לאח/חוג שלישי: | 10% הנחה לאח/חוג שני: | & 50 דמי הרשמה:

להרשמה לחוגים יש להיכנס לאתר האינטרנט של רשת מרכזים קהילתיים: www.matnasbs.org.il

16:00-19:00 או במזכירויות המרכזים בשעות

6

הקונסרבטוריון העירוני

מידע לנרשם: מבנהתכניתהלימודים: שיעוריםפרטניים בכלי הנגינה / שירה שיעורי תאוריה בקבוצותלפי הרמה המתאימה. הרכבים, תזמורות או מקהלה ללאתוספתתשלום לתלמידיםהמתאימים ברמתהנגינה. השתתפותהתלמידים בקונצרטיםשל הקונסרבטוריון בעיר ומחוצה לה. סדנאות, כיתותאמן וקונצרטיםשל מורי הקונסרבטוריון ואומניםאורחים. מקצועות הלימוד: פסנתר, כינור, גיטרה, גיטרהחשמלית וגיטרה בס, מנדולינה, אקורדיון, פיתוחקול, חליל צד, קלרינט, סקסופון , תופים ועוד... שנתהלימודיםתשפ"אבקונסרבטוריון: . ניתן לקבלשיעורים בקיץ בתיאוםעםמנהלתהקונסרבטוריון. 2021 ביוני 30- 2020 בספטמבר 01 תיאור משךהשיעור מחיר שיעורפרטני(כליאופיתוחקול) שיעורתיאוריהקבוצתיפעםבשבוע + דק׳ בשבוע 45 & 380 שיעורפרטני(כליאופיתוחקול) שיעורתיאוריהקבוצתיפעםבשבוע + דק׳ בשבוע 60 & 420

דק׳ 30+ ׳ דק 30 (פעמייםבשבוע)

שיעוריםפרטניים(כליאופיתוחקול) 2 שיעורתיאוריהקבוצתיפעםבשבוע +

& 420

דק׳ בשבוע 45

& 200

שיעורקבוצתי(מנדולינה, גיטרהאוחלילית)

דק׳ בשבוע 45

& 160

טרוםכלילגילהרך

דק׳ בשבוע 45

& 160

שיעוריתיאוריהלתלמידיחוץ

לפיהחלטתהמנצח

& 180

השתתפותבתזמורתלתלמידיחוץ

לתלמידיהקונסרבטוריון המתאימים, לפיהחלטתהמנצחת

ללאתשלום נוסף

מקהלתילדים

השתתפותבמקהלתילדיםלתלמידיחוץ

לפיהחלטתהמנצח לפיהחלטתהמנצח

& 180

קבוצותלכליהקשה(מרימבות)

& 180

דק׳ בשבוע 90 דק׳ בשבוע 90

& 180 & 180

מקהלתנשיםעירונית"אור-קולי" הרכבמוסיקהאנדלוסית"רוחמזרחית"

חודש

& 50

השאלתכלי

תהליך ההרשמה: ההוריםהמעונינים לרשוםאת ילדיהםלשנתהלימודיםתשפ"א יפנו תחילה למנהלתהקונסרבטוריון לייעוץ והכוונה. לאחר מכן מסדיריםההוריםתשלוםשכר לימוד במזכירותהמרכז הקהילתי ״פסגותהשבע״. צור קשר: 054-7630-153 : מרינה קוגן, מנהלתהקונסרבטוריון 16:00-19:00׳ א׳ - ה שעותקבלהלנרשמים:

7

חדש במרכז הקהילתי פסגות השבע! )Ninja Spot( נינג'ה ספוט מתחם מקצועי לאימוני נינג'ה ופארקור, ,4 חוגים לילדים החל מגיל אימונים פתוחים לנוער ומבוגרים.

חוג טכנולוגי חדשני הפותח בפני החניכים את עולם האלקטרוניקה ומקנה להם ידע ומושגי יסוד. החוג מועבר באמצעות מערכת הקרנה המאפשרת למידה בדרכים וויזואליות חדשניות ובמהלכו נבנה פרויקטים מיוחדים ומרתקים. חוג אלקטרוניקה מיועד לכיתות א׳-ו׳

8

Made with FlippingBook flipbook maker