השתלמויות תשע"ו 2015-2016

• הנחיית קבוצות

• מודעות גופנית | אומנות ויצירה • צפייה מודרכת | תיאטרון וקולנוע • קורסים מרוכזים • למידה מרחוק • העצמה ואימון אישי • סיורים והרצאות ברחבי ישראל • הכשרת בעלי תפקידים • קורסי רשות קורסי החובה מוכרים לגמול השתלמות ורובם גם לאופק חדש ע"י משרד החינוך

[

]

גננות, מורים ביסודי ובעל יסודי הלימודים לכלל עובדי ההוראה: לכלל המורים בשבתון ושאינם בשבתון תשע"ו

השתלמויות תשע"ו 2015-2016

Made with FlippingBook Online newsletter