קשר עין גליון 256 - ירחון ארגון המורים פברואר 2016

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם - 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחם בגין

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

בית הספר היהודי הדו-לשוני לאודר-רעות בבוקרשט 30 ד"ר אפרת קדם-טהר

רוז מצקין – תיכון רגיל ובכל זאת אחר 26 קרן שקד

הרהורים על למידה משמעותית

20

2 0 1 6 ת ש ע " ו

פ ב ר ו א ר ש ב ט - א ד ר א '

2 5 6 ג י ל י ו ן

Made with