קשר עין גליון 273 - ירחון ארגון המורים נובמבר 2017

מחברת ספרים העוסקים בכוחה של המילה העברית, רכזת לשון עברית, תיכון אליאנס

אורית גמרמן

ערכה של מילה

כוחה של המילה העברית מהיבטים ערכיים, פילוסופיים, רגשיים ועוד חוזרים לשגרה: האם אנו ה בכיתה? ָ ר ָּ ט ַ ממוקדי מ

ביטויים אלו רואים בכול פרי יצירה מחשבתית, ואחר כך – מעשית. למשל, בניית בית דורשת בתחילה מחשבה סופית: כיצד אנחנו רוצים שהוא ייראה, והתוויית מסלול מעשי להשגתו: אדריכל, קבלן ועוד. כלומר, השגת המטרה דורשת דיוק בהגדרתה ובחירת מסלול/י הגעה מראש. המטרות בחינוך לפי צבי לם, לחינוך מטרות-על סותרות: סיגול התלמידים לחברה (סוציאליזציה), עיצוב אופיים של התלמידים ברוח ערכי התרבות המועדפת (אקולטורציה) ואפשור מימוש עצמי (אינדיווידואציה). ולכן מטרות החינוך מנטרלות זו את זו, שכן, אם מחנכים תלמידים ברוח שלושתן - לא נוצרת במילה אחת: גמישות. ראוי שנזכור כי מערכת החינוך אימצה את המילה "מטרה" מתוך תאוריות ארגוניות ניהוליות שאינן נוגעות לחינוך דווקא. אמנם, כדי שתהיה השפעה חינוכית רצוי להתמקד במטרה אחת, כאמור, אך גם אם מטרת העל של החינוך היא להוביל להצלחה לימודית, הדרך דורשת תמהיל בריא של מטרות לצד גמישוּת: אם צצים אירועים, קשיים ומסיחים בשיעור שיעורים X- נו ב ַ – לא נמשיך אותו בדורסניות. גם אם תכנ הספק מסוים, לעיתים נידרש לגמישוּת, ולהתייחסות לאתגרים שצצים בדרך. מאחלת לכולנו שיהיה לנו בתיק המקצועי התמהיל הנכון של מטרות גמישוֹת, להוראה אפקטיבית ומחויכת. השפעה חינוכית. ... אמנות המטרה

מטרה היא מצב שאנו מבקשים להשיגו. מטרה מוגשמת מכונה הצלחה, ואי הגשמתה מכונה כישלון. להגשמת , ונסיעה waze מטרות ניתן לדמיין סימון יעד, כמו ביישומון במסלול המוצע לנו. גם בחינוך להשגת יעד נגדיר מטרה, ונתווה מסלול הגעה. מטרה עברית ה? שורשהּ נט"ר, ועל חסרון ָ ר ּ ָ ט ַ מה מספרת לנו המילה מ הנו"ן מעיד הדגש בטי"ת. משמעות השורש נט"ר היא שמירה. דוגמאות מן העבר לשימוש בו במשמעות זו: ידוע על ירמיהו הנביא שנכלא בחצר המטרה, והתרגום הארמי הוּ... ָ י ְ מ ְ ר ִ י ְ מציין "חצר האסירא", הכלא, מקום השמירה: "ו ה" (ירמיהו ל"ב, ב'). מאוחר יותר, בתקופת ָ ר ּ ָ ט ּ ַ מ ַ ר ה ַ צ ֲ ח ּ ַ לוּא ב ָ כ המנדט הבריטי, התכנו השוטרים היהודים בשם נוטרים, כלומר, שומרים. ה", והיא מציינת לא ָ ר ּ ָ ט ַ כיום התרחבה משמעות המילה "מ רק שמירה, אלא גם תכלית, דבר שרוצים להשיגו, ויש לה קשר של משמעות אל המילה "יעד", המציינת בין השאר מטרה שנועדה מראש. מטרה חווייתית מבחינה חווייתית, המטרה היא היעד שלנו, וכפי שניסח זאת צפה סטיבן קובי בספרו "שבעת הרגלי אנשים אפקטיביים": " . 1 " סוף מעשה במחשבה תחילה ", וביהדות " את הסוף מראש ת ָ בּ ַ את שׁ ַ ר ְ ק ִ מתוך פיוט השבת "לכה דודי לקראת שבת" של רבי שלמה הלוי אלקבץ. ל 1 ם ֶ ד ֶ קּ ִ ראשׁ מ ֵ ה - הברכה לימות השבוע גנוזה בשבת כי: מ ָ כ ָ ר ְ בּ ַ קור ה ְ יא מ ִ י ה ִ ה - כּ ָ כ ְ ל ֵ נ ְ כוּ ו ְ ל ה - מראש עלתה במחשבתו של בורא עולם, השבת, ולכן, כיוון שחשב מראש: סוֹף ָ סוּכ ְ נ ה. ָ לּ ִ ח ְ ה תּ ָ ב ָ שׁ ֲ ח ַ מ ְ ה בּ ֶ ש ֲ ע ַ מ

38

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker