קשר עין גליון 278 - ירחון ארגון המורים - אפריל 2018

מחברת ספרים העוסקים בכוחה של המילה העברית, רכזת לשון עברית, תיכון אליאנס

אורית גמרמן

ערכה של מילה כוחה של המילה העברית מהיבטים ערכיים, פילוסופיים, רגשיים ועוד

על כבוד הזולת... 70- ליום העצמאות ה של מדינת ישראל

צביון ישראלי חסד רוחני מתחיל בכבוד הזולת

מילה “מכובדת” כבוד שאדם מבקש לעצמו יש בו משהו טבעי. כבוד שאדם בּוּת, בדרך כלל, ויכול ְ ר ַ רוחש לזולתו, לעומת זאת, נובע מת להיות נרכש. התגברות על נטייה טבעית כדי לעשות פעולה תרבותית רצויה - לא תמיד היא קלה, ובהקשר של דיוננו הפילוסופי, יש שהיא “כבדה”, כמו שמרמזות אותיות השורש של המילה כבוד, ומי בעולמנו אוהב דברים כבדים, בעיקר בעולם המהיר שפיתחנו לנו, בו הכול קליל... אנו מתקשים לכבד את האחר, בעיקר אם אנו סבורים שדעתו אינה עולה בקנה אחד עם דעתנו או סתם כי הוא שונה מאיתנו. חשבתם מדוע? מסתבר שזהו פשוט האגו שלנו... קשה לנו לקבל שיש מישהו שחושב או נראה בצורה שונה. נראה שכאשר נתחבר לענווה פנימית שמודעת למוגבלות שלנו כבני אדם, קל יהיה לבטא כבוד כלפי הזולת. נכון, לעיתים קשה לכבד את האחר. עם זאת על ידי כיבוד האחר אנו עושים מעשה גדול. למעשה, כך אנו פותחים צוהר לישראליות מחויכת, מפויסת, אוהבת ומקבלת. ראוי לוותר על האגו ולכבד את האחר. ממש כמו האיבר הפנימי שבגופנו - שאותיות שמו מלמדות על קרבה למילה כבוד ד, שמנקה רעלים, כך גם אנו יכולים להתנקות מרעלי ֵ ב ָ - הכּ האגו ולכבד את זולתנו. ו... כל מה שניתן לאחל הוא כי לאוצר המילים הרוחני של ישראל תתווסף מילה “נוצצת”: כבוד.

השם ישראל מהיבט פילוסופי ממילון אבן-שושן אנו למדים שהשם ישראל נבנה על יסוד ל, והוא “שמו השני של יעקב, לפי מדרש ֵ א + ה ָ ר ָ המילים שׂ השם: ‘ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל’, בראשית ל”ב כ”ט”. לצורך הדיון הפילוסופי כאן אתבונן אל. + בשם ישראל כאילו הורכב משתי המילים האלה: ישר מן ההיבט הזה, אפשר לייחס לשם ישראל משמעות נוספת: הליכה בדרך ישרה כלפי האל, כמו הנתיב שהתווה יעקב לאומה הישראלית בדרך התנהלותו מול אנשים בסיפור התנ”כי הזה. דרך ישרה היא, לפעמים, גם דרך האמצע, שאינה נוטה לקצוות, לא לימין ולא לשמאל. מנקודת המבט הזאת אפשר לדון בשאלה אם החברה שלנו, כאן בישראל, יכולה למצוא דרך אמצעית, ישרה, שתשמש יפה את כל אוכלוסייתה, על גיוונה העצום, השוֹנוּת הרבה שבה והמלחמות הפנימיות בה. אחת מהדרכים להשגת התמתנות רצויה זו היא הדגשת החינוך לכיבוד הזולת.

36

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online