קשר עין גליון 279 - ירחון ארגון המורים - מאי 2018

פסיכולוג ומרצה לפסיכולוגיה במכללה האקדמית אחווה

ד״ר רמי רחמים

- עולם הנפש מנקודת מבט חינוכית - בידוד חברתי בקרב בני נוער

על הסיבות האפשריות לו והדרכים לצאת ממנו

ללימוד חברתי. יותר ויותר חסרים הם את הניסיון והאימון ביצירת קשר עם אחרים. ישנם נערים החיים בבידוד וניתוק מכולם, בעוד אחרים יכולים ליצור קשרים טובים יחסית עם בני גילם. לנערים מבודדים אין הזדמנות לפתח קשרי ידידות - כי קשרי ידידות תובעים חשיפה עצמית לפרקי רבה מעמיקה עקב שיתוף והתחלקות ִ זמן ארוכים למדי. הק ממושכים, שאינם אפשריים לנער השרוי לבדו מרבית הזמן. נוסף על כך ערכים של קבוצת גיל משותפים לבני אותו גיל ומועילים להרגשת פרטים שהם “שייכים” לקבוצה. בני נוער מבודדים אינם לומדים ערכים של אחרים ואינם מסוגלים לחלוק את השקפותיהם עם אחרים. בני נוער מקבלים או דוחים אחרים בהתאם לתכונות האישיות ורמת הכישורים. נערים בריאים, ידידותיים, חברותיים ונעימי הליכות זוכים להערכה רבה, לעומת נערים מכונסים בעצמם, מסויגים או עוינים. הסיבות: פחד מאחרים הוא סיבה רבת השפעה להישאר לבד. פחד לובש צורות רבות, אך ביסודו הוא מביא לידי רצון להימלט מרגשות שליליים על ידי הימנעות מאחרים. יש שבני נוער אינם יודעים כיצד ליצור קשר עם אחרים, אינם יודעים את השיטות המאפשרות השגת חברים ושמירתם. העדר חשיפה לאחרים יכול להביא להתפתחות תחומי עניין שאינם משותפים לקבוצת הגיל, ולמנוע התפתחות עניין בדברים המקובלים עליה. כישורים חברתיים יש להדגים וללמד בכל שנות הילדות. ילדים לומדים מתוך התבוננותם בנו במגעינו עם ידידים,

בידוד חברתי הוא צורה קיצונית של יחסים משובשים בין בני נוער. מידה זעומה של יחסי גומלין חיוביים יכולה להיות תוצאה של אי הקדשת זמן משמעותי לקשירת יחסים עם אחרים. בידוד חברתי הוא תגובה חמורה, כאשר בני נוער שואפים באופן פעיל להשתמט מאחרים. בידוד פירושו ניתוק מאחרים – היות הנער פרוש ובודד רוב הזמן. לעיתים קרובות מאוד הניתוק מתחיל מסיבות שאינן בשליטת הנער, ומכאן ואילך גוברת הסתגרותו המכוונת עוד ועוד. הנער המבודד מרגיש שלא בנוח, אך ממשיך בכל זאת לשאוף לשליטה חברתית. בידוד חברתי עומד בזיקה מפורשת לבעיות אחרות, כמו קשיים בלימודים, חוסר סתגלנות כללי באישיות, ובשלב מאוחר יותר - בעיות רגשיות בבגרותו. חשוב לציין, שנערים מבודדים מפתחים תכופות התנהגות עבריינית, ובקרב מבוגרים מבודדים יש שכיחות גבוהה של פטור מן הצבא עקב התנהגות בעייתית. לפעמים בוחרים נערים מבריקים ויצירתיים להיות לבדם ולא להצטרף לשום קבוצה. נערים אלה יהיו מסוגלים ליצור, אולי, ולפעול ולהיות מרוצים, ואף על פי כן עודם מועדים להרגיש שונים מאחרים ולקבל היזון חוזר שלילי. בחברה שלנו מעריכים מאוד פתיחות והתייחסות אל הזולת. רוב הנערים המבודדים מרגישים עצמם מלאי חששות, מפקפקים, בלתי מובנים, דחויים, זנוחים ולבדם בהמון. הצורה הקיצונית של בידוד מתרחשת כאשר נערים מסתגרים לחלוטין או בתדירות גבוהה בעולם ההזיות הפרטי שלהם. טיפוס בעיה זה דורש התערבות מקצועית מיידית. יסוד מדאיג הוא שלנערים מבודדים אין הזדמנויות רבות

26

Made with FlippingBook - Online magazine maker