קשר עין גליון 279 - ירחון ארגון המורים - מאי 2018

מחברת ספרים העוסקים בכוחה של המילה העברית, תיכון אליאנס

אורית גמרמן

ערכה של מילה כוחה של המילה העברית מהיבטים ערכיים, פילוסופיים, רגשיים ועוד

צחקו ו... בכו

ב” ׁ ָ ש ָ ים לֹא י ִ צ ֵ ב ל ׁ ַ מוֹש ְ ים... וּב ִ ע ׁ ָ ש ְ ת ר ַ צ ֲ ע ּ ַ ךְ ב ַ ל ָ ר לֹא ה ׁ ֶ ש ֲ ישׁ א ִ א ָ ה (א’, א). והבכי? אנו מכירים את הצירוף בכי תמרורים, שמשמעו בכי ה ָ מ ָ ר ְ ר ה’, קוֹל בּ ַ מ ָ ה א ֹ מר וגדול, ומקורו בספר ירמיהו: “כּ ...” (ל”א; יד- ָ יה ֶ נ ָ ל-בּ ַ ה ע ָ כּ ַ ב ְ ל, מ ֵ ח ָ ים--ר ִ רוּר ְ מ ַ י ת ִ כ ְ י בּ ִ ה ְ ע נ ָ מ ְ שׁ ִ נ טו). בכי מר, כפי שאנו מוצאים בצירוף “מירר בבכי”, עוזר לנו לנקות מרירות מתוכנו. בהקשר הזה יפה לעיין בשורות מתוך שירה של לאה נאור, “חיוכים”: “...אבל בינתיים  אפשר לבכות ללא סיבה...” אכן, לא תמיד אנו מודעים למרירות שצברנו. במקביל נוכל למצוא בכמה מקומות, באותו השיר, שורות המעודדות צחוק:

הצחוק והבכי הם פעולות מבורכות. כיום מלמדים מחקרים שהצחוק מעורר שמחה, משחרר ל בהתמודדות עם סבל, חרדות ודיכאון המתלווים ֵ ק ֵ מתחים, מ לחיים המודרניים, מחזק את המערכת החיסונית, מקרב ומשפר תקשורת, ואף מאפשר שינוי בתגובה לאירועים. והבכי - המחקרים מאששים את המסקנה שהוא תהליך פיזיולוגי נחוץ, המאפשר לאדם להתמודד עם מצוקות. הפעם נגייס את גימטריית האותיות כפרפראות להבלטת הבריאות שבצחוק. לצד הביטוי “הצחוק יפה לבריאות” אפשר למצוא ביטוי לקשר החזק שבין הצחוק לבין הבריאות באמצעות גימטרייה משותפת למילה צחוק ולמילה בריא: ; בחיבור הספרות של 204 = )100( ק + )6( ו + )8( ח + )90( צ .6 נקבל 2 + 0 + 4 : התוצאה ; ובחיבור הספרות של 213 = )1( א + )10( י + )200( ר + )2( ב .6 נקבל 2 + 1 + 3 : התוצאה נוסף על כך התבוננות פילוסופית בשם השאוב מן המקורות מלמדת שהצחוק חשוב גם בתנ”ך עד כי אחד מאבות האומה מתקרא: יצחק - אולי כדי שנבין את החשיבות שמייחסת העברית לשורש צח”ק. עם זאת, בהסתייגות, ובהקשר חינוכי, כאשר אנו מחנכים ם” לבין ִ רצוי שנזכיר לתלמידינו את ההבדל שבין “לצחוק ע “לצחוק על”, ונחדד להם את ההבדל שבין צחוק ללגלוג. במקרא ההתייחסות אל צחוק שלילי היא כאל עבודה זרה, תוֹ ׁ ָ ש ְ ל ו ֹ כ ֱ א ֶ ם ל ָ ע ָ ב ה ׁ ֶ ש ּ ֵ י ַ ימוּ... ו ּ ִ כ ׁ ְ ש ּ ַ י ַ לדוגמה בחטא העגל: “ו י ֵ ר ׁ ְ ש ַ ק” (שמות ל”ב, ו). ובספר תהילים נאמר: “א ֵ ח ַ צ ְ מוּ ל ֻ ק ּ ָ י ַ ו

“אם מתגלגל הגל מצחוק עד השמים  אז למה גם אנחנו לא נצחק עם כולם?” וגם: “אז למה גם אנחנו לא נלמד לצחוק”? “כדאי, כדאי ללמוד מן הפרחים לא לקמץ בחיוכים”...

לקראת חג שבועות אני מאחלת לכולנו שנחבור לרעיונות היפים המובעים בשיר הזה, ונדע להשתמש בבכי ובצחוק בדרך שתאפשר לנו, לפי הצורך, לנקות את נפשנו - וגם לשמוח. תודה ללאה נאור על האישור לצטט את השורות משירה "חיוכים"

30

Made with FlippingBook - Online magazine maker