קשר עין גליון 286 - ירחון ארגון המורים - פברואר 2019

המחלקה הפרופסיונלית

מבחני מיצ"ב, מילוי שאלונים וסקרים משרד החינוך ממשיך בדרישותיו להטיל עבודות נוספות על עובדי הוראה, ועבודות אלה מגבירות את עומס העבודה על המורים. משימות אלה אינן חלק מעבודת המורה ואין אין לבדוק לבצע אותן. כפי שהודענו בעבר, ואין לשתף פעולה בנושא. מבחני מבחני מיצ"ב מיצ"ב אינם חלק מהליך הלמידה והם נעשים ע"י משרד החינוך לצרכים אחרים. נוסף על כך הדרישות האחרונות למילוי טפסים ושאלונים ולמענה על סקרים שונים הן דרישות הנוגעות לדברים שאינם מתפקידנו. אנו חוזרים ומורים לא לענות על הסקרים ולא למלא טפסים מכל סוג שהוא. הפעלת לחץ על המורים מצד הנהלת ביה"ס או הפיקוח תגרום לנקיטת צעדים מצד ארגון המורים. מורים שחשים שמופעל עליהם לחץ לבצע עבודה שאינה חלק מעבודת המורים נדרשים לפנות מייד אל מזכיר/ת הסניף לטיפול. עבודת המורה מוגדרת בהסכמים, וכל דרישה שאינה מעוגנת בהסכמי העבודה היא דרישה לעבודה נוספת, ועל עבודה נוספת יש לתגמל את המורים.   רפורמת החינוך המיוחד רפורמת החינוך המיוחד שארגון המורים מתנגד לה הועברה כחוק בכנסת, ומשרד החינוך החל ביישומה כפיילוט במחוז הצפון. כחלק מיישום הרפורמה מורים נדרשים למלא טפסים ושאלונים רבים. דרישה זו אינה חלק מעבודת המורה. עובדי הוראה אינם פקידים, ולכן אין לשתף פעולה במילוי הטפסים ואין לענות על השאלונים. פדיון ימי מחלה מורים שפורשים לפנסיה זכאים לפדיון ימי מחלה. לצערנו, יותר ויותר מעסיקים מדווחים דיווחים לא נכונים למשרד החינוך או לא מדווחים כלל. דבר זה פוגע בתשלום פדיון ימי המחלה בעת פרישה. אני חוזר ומבקש להיכנס לפורטל עובדי הוראה ולבדוק שהדיווחים על היקפי העסקה, תפקידים שאתם מבצעים וכו' אכן נעשים נכון.

ניצול ימי מחלה ימי מחלה בשנה בעבור היקף 30 מורה צובר של משרה מלאה. ניצול ימי מחלה על ידי המורה אינו פוגע בשכר המורה, ימים אלו דינם כימי עבודה. מורה שמנצל ימי מחלה לפני חופשה (סוכות, חנוכה ופסח) אינו צריך לחזור לעבודה לפני החופשה כדי לקבל את השכר המלא עבור החופשה. הזכות לעבוד מעבר לגיל פרישה חובה בהתאם לחוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) :2017 - תשע"ח עובד שהוא הורה שילדו נפטר והוא הגיע לגיל ) זכאי להמשיך לעבוד 67 פרישה חובה (כיום עוד ארבע שנים מיום הגיעו לגיל פרישה חובה. המעסיק אינו רשאי לחייב את העובד לפרוש מעבודתו בשל גילו, בארבע השנים מיום הגיעו לגיל פרישה חובה. חוק זה מחייב את המעסיקים אם מתקיימים התנאים האלה: עובדים. 25 - . המעסיק מעסיק יותר מ 1 שנים 7 . העובד הועסק במקום עבודתו 2 לפחות לפני הגיעו לגיל פרישה. הזכות על פי חוק זה קיימת לנשים ולגברים. הזכות להיעדר מהעבודה בתקופה שבה בן/בת הזוג משרת/ת במילואים עובדת רשאית להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום החל ביום הראשון למילואים אם מתקיימים התנאים האלה: . תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת 1 מחמישה ימים רצופים. שנים הנמצא 13 . לעובדת ילד שטרם מלאו לו 2 עימה. . העובדת מועסקת במשרה מלאה. 3 . העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש 4 זכות זו והציגה לפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה. עובדת אינה זכאית להיעדר מעבודתה, כאמור, בימים שבהם היא נעדרת מהעבודה בשל מימוש הזכות לשעת הורות על פי החוק.

קשר הודעות הארגון 10

שלמה חדד

יו״ר המחלקה הפרופסיונלית

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online