קשר עין גליון 286 - ירחון ארגון המורים - פברואר 2019

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

הפקולטה ללימודים מתקדמים לימודי תואר שני בחינוך והוראה - M . Ed ./ M . Teach מזמינים אתכם ללמוד, להתקדם ולהנהיג בתחומי התמחות מובילים במערכת החינוך

התוכנית לניהול וארגון מערכות חינוך (יום חמישי) בהתמחויות: ניהול בתי ספר ומוסדות חינוך; פיתוח פדגוגי; מסלול ייחודי של מנהיגות בקהילה. התוכנית להוראת המדעים בבית הספר העל (יום שני) בהתמחויות: מתמטיקה, יסודי ביולוגיה, פיזיקה, כימיה. עם אפשרות לתזה - התוכנית לייעוץ חינוכי ימי שני ושלישי אחה"צ). ( לבית הספר העל M. Teach - מוסמך בהוראה יסודי בשילוב תעודת הוראה במגוון מגמות. תואר שני לאקדמאים חסרי תעודת הוראה (יום רביעי).

(יום רביעי): התוכנית לחינוך בגיל הרך - מוקד הדרכה וניהול עם אפשרות לקבלת תעודת ייעוץ והדרכה בגיל הרך (לידה-שלוש) מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.* - מוקד ילדי גן בסיכון: הובלת תהליכי הכלה ושילוב. התוכנית להוראת המתמטיקה והמדעים לבית (יום שני). הספר היסודי התוכנית להוראת מדעי הרוח והאומנויות בגישה רב-תחומית מסלול אישי - תרבות יהודית ישראלית. התוכנית לחינוך והוראה לתלמידים בסיכון (יום שלישי). ובהדרה אנגלית, התוכנית להוראת שפות בהתמחויות: עם אפשרות לתזה. עברית וערבית - מסלול ייחודי של הוראת עברית לגיל הרך (יום רביעי). (יום רביעי). עם אפשרות לתזה - מסלול אומן-מורה; עוד בתוכנית: מסלול מורה יוצר בקולנוע ובמדיה;

יום פתוח 1.3.19 12:00 - 09:00

מאושר לצורך קידום מקצועי על-פי המתווה להתפתחות מקצועית של משרד החינוך. מוכר למלגות של ארגון המורים.

*מותנהבאישורמשרדהעבודה, הרווחהוהשירותים החברתיים.

מרכז מידע והרשמה www.oranim.ac.il • 1-800-30-10-80

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online