קשר עין גליון 286 - ירחון ארגון המורים - פברואר 2019

החלה ההרשמה למחזור אוקטובר 2019

חדש! התמחות בייעוץ למשפחה ( בייעוץ חינוכי M.A.) במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני

תכנית ייחודית המשלבת לימודים אקדמיים לצד חווית התנסות מעשירה ומרתקת

מבנה הלימודים מאפשר שילוב נוח בין עבודה ולימודים מלגות לימודים בשיתוף ארגון המורים, בהתאם לקריטריונים שנקבעו

16:00 בשעה |13.2 | ' יום ד | מפגש היכרות

www.iac.ac.il *2455 מרכז מידע , רמת גן 87 רח' פנחס רוטנברג

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online