קשר עין גליון 286 - ירחון ארגון המורים - פברואר 2019

1944 , פורים בבית היתומים היהודי, בלגיה

לימודי תעודה המחלקה להכשרת מורים בישראל, בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה של יד ושם, מעניקה פרסים למפעלים חינוכיים שבמרכזם לימוד השואה והוראתה בתחומים הבאים: תכניות חינוכיות בהוראת השואה יוענקו למוסדות חינוך פורמלי או בלתי פורמלי שבמסגרתם שני פרסים התקיימה בהצלחה תכנית חינוכית בנושא השואה. יוענק לתכנית חינוכית בהוראת השואה שיזמו והובילו מורים פרס נוסף שהשתתפו בהשתלמויות של יד ושם ברחבי הארץ. ש"ח, 6,000 לכל אחת מהתכניות הזוכות יוענק פרס כספי של וכן, צוות בית הספר יוזמן ליום עיון ביד ושם. אנגליה , חונו ובלימה ניימן ז"ל הפרס מוענק מהקרן על שם ספר המיועד לילדים ולנוער הפרס יוענק לספר המקרב את הילדים והנוער לנושא השואה הפרס יינתן לספר שהתפרסם בשנים האחרונות. לזכר בנה , סנדרה ברנד ש"ח מוענק מהקרן על שם 4,000 הפרס בסך היחיד, ברונו ברנד ז"ל שנספה בשואה. עבודות גמר מצטיינות מתחומי דעת שונים המוקדשות לנושא השואה של תלמידי החטיבה העליונה הפרסים יינתנו לעבודות גמר מצטיינות, מעמיקות וחדשניות המוקדשות לנושא השואה. יתקבלו כמועמדות עבודות גמר מכל הדיסיפלינות (עבודה עיונית,קולנוע, אמנות פלסטית, מחשבים, תאטרון, מחול וכו'). ש"ח 500 לכל אחת מהעבודות הזוכות יוענק פרס כספי בשווי של הפרסים מוענקים מהקרן על שם מארק ולובה יובילר ז"ל. לתכנית חינוכית העוסקת בתולדות יהודי צרפת וצפון אפריקה בשואה למידה יינתנו לבית ספר שינחה תלמידים באופן קבוצתי מענק וחומרי ללמידה וחקר ההיבטים השונים של תולדות שואת יהודי צרפת וצפון אפריקה. פרס יינתן לעבודת גמר מצטיינת העוסקת בתולדות יהודי צרפת וצפון אפריקה. Fondation pour la ( הקרן לזיכרון השואה בצרפת הפרס מוענק מ . בשיתוף אגודת עלומים ) Mémoire de la Shoah למפעלים חינוכיים לשנת תשע"ט פרסי יד ושם מועמדות לפרסים השונים 2019 באפרי 4 , יש לשלוח עד יום חמישי כ"ח באדר ב' תשע"ט לרינת ריבק המחלקה להכשרת מורים בישראל בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה, 91034 , ירושלים 3477 יד ושם, ת"ד 02-6443875 רינת ריבק | לשאלות ולמידע נוסף תכנית הכשרה להתמחות בקידום תלמידים עם לקויות למידה ברוח הפסיכולוגיה החיובית למה כדאי לשריין מקום? מתודולוגיות לפיתוח תכניות התערבות שיטות ייחודיות לאיתור ולמיפוי מומחיות בהובלה מערכתית בתחום לקויות למידה כלים יישומים מעולם הפסיכולוגיה החיובית לפיתוח משאבים פנימיים מומחה ומוביל תהליכי למידה בבית הספר

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

מספר המקומות מוגבל חדש

prasim.education@yadvashem.org.il www.yadvashem.org.il ובאתר האינטרנט

פרקטיקות לניהול סדנאות

להוראה טכניקות פרטנית וכיתתית

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online