קשר עין גליון 286 - ירחון ארגון המורים - פברואר 2019

אי ַ נ ְ דור פ ְ מ ּ ּ

ס ו ד ו ק ו קשה

פ י רמ י דה הפ ו כה בכל שלב יש להוסיף אות ולשנות את הסדר בהתאם

9 2

7 1

פ

1 6

7

3 8

1

3

6

2

3

3 1 7 5 9 8 7 5 4 6 8

4

5

6

7

. רצועה 1 . גבול 2 . חלש 3 . הוצאה לאור 4 )2,4( . שוער 5 )4,3( . מחומשי התורה 6 )6,2( . פסבדונים 7

9

9 3

6

2 7

4 6

5 8

285 פתר ו ן ס ו ד ו ק ו ו תשבץ מגל י ו ן

תשבץ ה י ג י ו ן מתמט י

)3 - ו 1 (למעט הספרות 9 עד 1 - יש למלא במבנה את הספרות מ בלי לחזור על אותה ספרה פעמיים.

4 1 3 6 5 7 9 2 8 6 8 7 2 9 4 1 5 3 5 9 2 3 8 1 4 6 7 8 2 9 4 6 3 5 7 1 3 6 1 5 7 8 2 4 9 7 4 5 9 1 2 8 3 6 2 3 8 7 4 9 6 1 5 9 7 6 1 2 5 3 8 4 1 5 4 8 3 6 7 9 2

x 1

-

=2

x

-

+

5

:

x 3

=18

8

7

4

3

5

2

1

1

6 פ ר

ש

ר

מ

ח

ת ב

8

7

10

5

י

ש

ק

ו

ק

ע

10

15

9

+

x 11

x

20 ג

ר

נ

ל

ל ה

ג

ע

י

12

11

17

ו

ג

ד

י

18

17

16

22

15

14

13

ש

ו

23 ה ל ח

21 מ ד

מ

ו

ד

ה

מ

20

19

ל צ

ג

ל

ג

:

+

=8

24 מ

29

22

ר

ו

ז

ל

ז

י

33

26

25

32

נ

ו

ש

ח

מ

31

30

36

29

28

27

ת

מ

ר

כ

ו

ב ק

ש

י

=14

20

=8

=56

34 ג

33

32

י

מ

י

נ

ג

ו

36

35

ד

ע

ש

ר

ע

ר

gillevi1@bezeqint.net ⋅ גיל לוי מחבר המדור:

41

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online