קשר עין גליון 286 - ירחון ארגון המורים - פברואר 2019

קשר משולחן ההנהלה

האם פנינו לעתיד טוב יותר

רן ארז

יו"ר הנהלת ארגון המורים

הקדנציה של הממשלה מסתיימת בימים אלה, ולמעשה, בתקופה זו השרים כבר אינם מקבלים החלטות. עובדה זו אינה משמעותית בנוגע למערכת החינוך, כי במשרד החינוך לא התאמצו, גם בתקופה שבחירות לא עמדו על הפרק, לפתור בעיות שהועלו על ידינו או סכסוכי עבודה עליהם הכרזנו, אלא העדיפו לרוץ לבתי משפט ולהוציא צווי מניעה. ביה"ד הארצי לעבודה, שפעל לא אחת כמגשר תוך רצון לזכות בשקט תעשייתי, הוציא צווי מניעה נגד ארגון המורים, ובה בעת חייב את משרד החינוך לנהל מו"מ עם הארגון. אבל משרד החינוך, כהרגלו, לא רק שלא פתר שום בעיה, גם לא ניהל מו"מ. בעיות בנושאים מהותיים, כגון סביבת עבודה לא ראויה, רצף ימי מחלה לצורך ניצול, חינוך מיוחד, מפת"נים, עבודה בשבת, העברות בעלות על בתי ספר, עבודות נוספות שמורים נדרשים לעשותן - בעיות אלה לא נפתרו. אפילו נושאים "קטנים" יותר, כמו דרגות באופק חדש, המרה שנייה

למורי של"ח, גמולי השתלמות בעוז לתמורה וקידום בדרגה למורים ברפורמה, לא השכילו לפתור עד כה. פשוט במשרד החינוך או שלא יודעים לקבל החלטות או שלא אכפת להם. נשאלת השאלה מי יהיה השר הבא (או השרה הבאה) ואיזה "מזל" יהיה לנו. האם יהיה טוב יותר ונזכה לגישה חיובית מצד שר החינוך הבא ושר האוצר הבא - או שמא מה שהיה הוא שיהיה, כי גרוע יותר לא יכול להיות. מן התקשורת אנו למדים כי יש מועמדים מספר המעוניינים בתיק החינוך. כולי תקווה שמי שיזכה בו לא ישכח מדוע הוא רצה בתפקיד מלכתחילה ועד כמה חשובה המערכת לעם ישראל, אולי אף יותר "מהמנהרות של עזה". אני מקווה שכל אחד ואחד מאיתנו יהיה כן עם 9 - עצמו ושלם עם מצפונו בהליכתו לקלפי ב באפריל, ויביא בחשבון בהצבעתו גם את מהות מערכת החינוך בחיינו. לא רק הביטחון חשוב - והוא חשוב, חשובים גם איכות חיינו ועתיד ילדינו.

7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online