קשר עין גליון 286 - ירחון ארגון המורים - פברואר 2019

דבר העורכת

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

אחת התכונות היפות שמאפיינות את ציבור המורים בישראל (אחת מני רבות) היא המעורבות הנפשית העמוקה שלהם בעבודתם. הביטוי מעורבות נפשית, לצורך העניין, מתייחס להשקעה האין סופית בתלמידים, לא רק מכוח הגדרת התפקיד של המורה בסעיף הקניית הידע והחינוך, שגם אותם המורים לוקחים רחוק, מעל ומעבר, אלא האכפתיות, תשומת הלב והרגישות לכל בעיה של תלמידיהם והרצון לטפל, לפתור, לקדם ולהביא להצלחה. אליה וקוץ בה. בתוך כל זה המורים שכחו להציב גבולות בין עבודתם לחייהם הפרטיים. הם אינם מותחים את הקו ואומרים משעה זו או ביום זה אני לא זמין. לא להורים, לא לתלמידים, אפילו לא למנהל. ובשל כך נדמה שהתקבע בתודעת הציבור שלמורה אין חיים מעבר לחיי העבודה ומותר לפנות אליו בכל אמצעי התקשרות בכל יום ובכל שעה. בהמשך הגיליון תמצאו את מאמרו של רענן שקד, עיתונאי "ידיעות אחרונות", אשר עוסק בדיוק בנושא זה. אומנם הוא אינו מתייחס למורים ואינו מכוון אליהם, אבל הרעיון הכללי ברור וחד משמעי וזו הסיבה שפניתי אליו וביקשתי את אישורו לפרסם את המאמר ב"קשר עין". אז נכון שהמורים לא לבד בתחום הזה של זמינות תמידית, אבל העובדה שצרה מסוימת היא נחלת רבים אינה הופכת אותה לגזירת גורל. ארגון המורים מנסה בכל דרך להביא לכך שהמורים יפנימו שזמנם אינו הפקר. אולי עם הזמן המסר יופנם.

6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il

03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב 03-7106786 טל' המערכת: 03-5667713 פקס המערכת: גבי עטיה יו"ר המחלקה: kerens@igm.org.il קרן שקד, עורכת קשר עין: קרן שקד (עורכת), רן ארז, גבי עטיה, אפרת בר, חברי המערכת: ד"ר שוש וינטר michala@igm.org.il מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6971905 ת"א 6 רח' ראול ולנברג www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל ניר שפיר מנהל הפקה: קארין רומנו, ניהול פרויקט ומודעות: Karin@nirprint.co.il 050-5295330 ' טל גרפוליט הדפסה: אניה-שפירא עיטוף: אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

w w w . i

g m . o r g . i l

ירחון ארגון המורים

בשיתוף העמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל

עצותמעשיותלסיועלתלמידים המתמודדיםעםקשיי קשבוריכוז 26 ד״ראורהשדהוד״רבן יעקב

הרפורמהשהחליטעליהמשרדהחינוךבנוגע לתלמידי החינוךהמיוחדבעתהאחרונהישבהכדי להרעאתהמצבמבחינתתלמידיםבעלי מוגבלות ככה לא בונים רפורמה בחינוך המיוחד

קרן שקד

עורכת ״קשר עין״ kerens@igm.org.il

24-22 ׳ עמ >> מנשהלוי

2019 תשע"ט

פברואר אדר א'

286 גיליון

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת, michala@igm.org.il לפי הכתובת:

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online