קשר עין גליון 289 - ירחון ארגון המורים - מאי 2019

ורד משולם

מורה לגיאוגרפיה בחט”ב ע”ש מיכה רייסר, ראשל”צ

זיכרון השואה השקטה מתעורר לחיים מצעד החיים ברומניה תשע”ח

נסעתי עם משלחת העמותה 2018 באמצע חודש יוני לקידום יהדות רומניה, בראשות הרב יוסף וסרמן, למצעד החיים ברומניה תשע”ח. כשסיפרתי לתלמידיי שאני נוסעת להשתתף במצעד החיים ברומניה, אמרה תלמידה בכיתה ז’: “מה, השואה זה לא רק פולין?” אמירתה זו הולידה את קיומו של שיעור חינוך בנושא זה בכל הכיתות בהן אני מלמדת בחט”ב. מיליון יהודים אכן 3 . מיליון יהודים 6 בתקופת השואה נרצחו

מיליון יהודים נוספים נרצחו במדינות 3 נרצחו בפולין, אך אחרות ובהן רומניה. במצעד החיים ברומניה תשע”ח בני אדם מ”צוות” ומארגון המורים בבתיה”ס 90 - השתתפו כ העל-יסודיים. המשתתפים היו מגוון אנושי מעניין, ערכי ובעל ידע בתחומים רבים, שבאו ללמוד על ההיסטוריה היהודית ברומניה ועל שואת יהודי רומניה. הנסיעה לרומניה הייתה משמעותית עבורי ברמה האישית, מעבר לרמה הלאומית. הביקור ברומניה חידד בי את הקשר האישי שלי לשואה. מצעד החיים והביקור במחוזות ילדות משפחתי היו עבורי קשים ומרגשים. אבי, שהיה בן שנים, ומשפחתו וכן כל יהודי העיירה בוצ’צ’ה גורשו 7 באמצע הלילה מביתם לעיר בוטושאן, ע”י חיילים רומנים וגרמנים חמושים בנשק ובאלות. בדרך בזזו אותם. כשהגיעו לעיירה ריכזו את היהודים בבית הכנסת עד שיהודי המקום הכניסו אותם אליהם הביתה. משפחת אבי גרה בבוידעם, את סבי לקחו לעבודות כפייה והילדים היו עסוקים בחיפוש אוכל. משפחת אימי חיה בדורוהוי לפני הפוגרום הראשון . בזמן הפוגרום הם גורשו 1940 ברומניה שאירע שם ביוני לטרנסניסטריה. רק רבע מבני המשפחה חזרו לדורוהוי. כחלק מההתרגשות לקראת היציאה למצעד החיים ברומניה ומההכנה המוקדמת יזמתי עם בני תלבושת משלחת עבור חברי ארגון המורים. הסמל על החולצה מורכב מקווי המתאר של רומניה כיום, מגן דוד, יהודים מגורשים – משפחתי ושאר היהודים, הז’נדרמנים מעליהם, והאמרה “והגדת לבנך”, שמסמלת לזכור ולא לשכוח ולספר לעולם. תודה למר אלי משה ממחלקת ההשתלמויות וראש המשלחת מטעם ארגון המורים, שהסכים, תמך ואישר את תלבושת המשלחת.

22

Made with FlippingBook flipbook maker