קשר עין גליון 289 - ירחון ארגון המורים - מאי 2019

דואגים לפנסיה שלך לאורך כל הדרך

דואגת גם מנורה מבטחים לבני המשפחה שלך מזמינים אותך לפגישה אישית לפירוט ההטבות שלך, הניתנות גם לבני המשפחה* של חברי הארגון * 5684 | לתאום פגישה אישית ללא עלות 050-8085700 למספר "מורה" עם המילה SMS ניתן לשלוח

* הטבות לבני משפחה (מדרגה ראשונה), יינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. האמור לעיל בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.

Made with FlippingBook flipbook maker