קשר עין גליון 289 - ירחון ארגון המורים - מאי 2019

(MA) תואר שני בייעוץ חינוכי תכנית ייחודית המשלבת לימודים אקדמיים לצד חווית התנסות מעשירה ומרתקת מבנה הלימודים מאפשר שילוב נוח בין עבודה ולימודים מלגות לימודים בשיתוף ארגון המורים, בהתאם

לקריטריוניםשנקבעו התמחויות מבוקשות: ייעוץ למשפחה הנחיית קבוצות

www.iac.ac.il *2455 מרכז מידע , רמת גן 87 רח' פנחס רוטנברג

Made with FlippingBook flipbook maker