קשר עין גליון 289 - ירחון ארגון המורים - מאי 2019

על אחד במאי, חג העובדים, ומשמעותו לנו כמורים

קשר משולחן ההנהלה

רן ארז

יו"ר הנהלת ארגון המורים

ופצעה רבים אחרים. לזכרם, החליט קונגרס , לאמץ 1889 - האינטרנציונל הסוציאליסטי, ב את אחד במאי כיום שמסמל את הסולידריות של העובדים ושל ארגוני העובדים במאבק למען תנאי עבודה טובים יותר ושכר הוגן ונגד ניצולם. קונגרס זה אימץ את הדגל האדום כדגל הסולידריות של העובדים ושל ארגוני העובדים. צבעו מסמל את הדם שנשפך בדטרויט. 20 - במאי במאה ה 1 - על חג הפועלים ב השתלטו משטרים טוטליטריים, דיקטטורות, שכינו את עצמן "דיקטטורה של הפרולטריון", דבר שהשניא את החג על פועלים רבים, על משטרים קפיטליסטיים ועל מדינות המערב, אשר ראו במדינות המזרח אויב וסכנה. אינני רוצה להתווכח ולפתח את הרעיון, אלא אני מבקש להעיר את תשומת ליבם של חברינו המורים לחשיבותה של עבודה מאורגנת ושל התאגדות בארגון המורים בבתיה"ס העי"ס. אפשר להתנתק לזמן מה ולחשוב איך היה יכול להיראות מצבנו כעובדים וכמורים ללא ההתארגנות שלנו בארגון המורים. רק גוף מאורגן וחזק, שנאבק להטבת תנאי העבודה והשכר של המורים, יכול להגיע להישגים. די להזכיר רק מעט מהם – קרן השתלמות, פנסיה, קביעות, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח תרופות, שכר שמשתפר כל הזמן, יצירת ביטחון כלכלי ותעסוקתי לעובדים ודאגה להם. ההתארגנות והסולידריות במאבקים הן המפתח לשמירת תנאי עבודתנו ושיפורם.

הרבה מועדים חשובים אנו נוהגים לציין בתקופה זו. חג הפסח של היהודים, חג הפסחא של הנוצרים, חג הנביא שועייב של הדרוזים, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הניצחון על הנאצים וסיום מלחמת העולם השנייה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות. הרבה מילים נאמרו בתקשורת וסרטונים שודרו בערוצי הטלוויזיה השונים, ובכל זאת יום חשוב אחד לא הוזכר: אחד במאי, חג העובדים. חג זה הוא ביטוי לסולידריות של עובדים וארגוני עובדים במאבק למען תנאי עבודה טובים יותר ושכר הוגן. בימים אלו הרהרתי הרבה על היום הזה ועל חשיבותו. המשטר הסובייטי הקומוניסטי הרס את המשמעות האמיתית של היום הזה. השנאה והפחד מהשלטון הרוסי, שייחס לעצמו את החג במאי, ופחות עובדים 1 - הזה, גרמו לסלידה מ חוגגים אותו. לא הרבה יודעים שהיוזמה לחג של סולידריות של עובדים וארגוני עובדים 1872 - התחילה דווקא באמריקה, כאשר כבר ב פועלים בטורונטו, קנדה, נאבקו והצליחו לקצר שעות. 9 - את יום העבודה ל , יצאו פועלי 1886 שנה, בחודש מאי 12 כעבור שיקגו, בארה"ב, מעודדים מהצלחת מאבק עובדי טורונטו, להפגנות ושביתות כדי שגם הם שעות. בהפגנות 8 - יקצרו את יום העבודה ל מהם 60 אלה המשטרה ירתה במפגינים ורצחה

7

Made with FlippingBook flipbook maker