קשר עין גליון 289 - ירחון ארגון המורים - מאי 2019

דבר העורכת

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

תחילתה של עונת האביב היא גם תחילתה של “עונת” השימועים. בניגוד לאביב, שהוא עונת הלבלוב והפריחה, עונת השימועים היא עונה מלבלבת פחות ומלבבת פחות. ובשפה ה”מורית” המשמעות היא זימון מורים לשימוע בטרם פיטורין או צמצומי משרה. ברור שכל זימון לשימוע, לא משנה מה המטרה שלו (פיטורין או צמצום משרה) ולא משנה מה הסיבה לו (צמצומים אלה או אחרים, סגירת מגמות וכו’) יוצר מצב של אי ודאות וחרדה, חוויה לא ממש נעימה לאותם מורים, בלשון המעטה. עם זאת מורים אלה אינם לבד. ארגון המורים, באמצעות מזכירי הסניפים, דואג שהליכי השימוע יתבצעו עפ”י הנהלים המקובלים, ובכלל זה ליווי המורה לשימוע. ובעניין זה אני מפנה את תשומת ליבכם לטור של יו”ר המחלקה הפרופסיונלית, מר שלמה https://user-1723486. : חדד, בגיליון אפריל (להלן קישור ). ניסיון השנים הקודמות מלמד cld.bz/igm-288/10/ שברוב המקרים מזכירי הסניפים מוצאים פתרונות למורים ומצליחים למנוע פיטורין וצמצומי משרה. לכן חשוב לעדכן את מזכיר הסניף על כל שימוע צפוי. בלי שיש נתונים מספריים לשנה זו (עדיין), מעניין איך הרצון או הצורך של מעסיקים לצמצם משרות או לפטר מורים (ואין בכך כדי לרמוז שמדובר בשרירות לב מעסיקים - כי לרוב זה לא המקרה) ‘מתכתב’ עם המחסור הגדול במורים, הקיים כמעט בכל מקצועות הלימוד - דבר שיוצר חוסר ודאות במערכת הבית ספרית, כשמנהלים לא מוצאים מורים למלא את החסר ובה בעת המחסור במורים מנוסים מאלץ מורים אחרים לקבל עליהם שעות עבודה נוספות - לעיתים בניגוד לרצונם. אולי מהשר החדש תבוא ישועה. ובנימה אופטימית זו...

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il

03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב 03-7106786 טל' המערכת: 03-5667713 פקס המערכת: גבי עטיה יו"ר המחלקה: kerens@igm.org.il קרן שקד, עורכת קשר עין: קרן שקד (עורכת), רן ארז, גבי עטיה, אפרת בר, חברי המערכת: ד"ר שוש וינטר michala@igm.org.il מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6971905 ת"א 6 רח' ראול ולנברג www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל ניר שפיר מנהל הפקה: קארין רומנו, ניהול פרויקט ומודעות: Karin@nirprint.co.il 050-5295330 ' טל גרפוליט הדפסה: אניה-שפירא עיטוף: אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

במקביל לגיליון זה מפורסמת חוברת "תמורה" דיגיטלית באתר ארגון המורים

w w w . i g m . o r g . i l

ירחון ארגון המורים

בשיתוף העמותה הפדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל

שירותמשמעותי 18 דוברצה״ל

24 >> יוני אלבז תולי שנשארלבדו לאחרהשואה זכהלהנצחהמרגשתלאחרלכתו הלימון של תולי

קרן שקד

עורכת ״קשר עין״ kerens@igm.org.il

2019 תשע"ט

מאי ניסן - אייר

289 גיליון

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

חברי הארגון מוזמנים לשלוח מפרי עטם אל המערכת, michala@igm.org.il לפי הכתובת:

9

Made with FlippingBook flipbook maker