קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

אוניברסיטת חיפה מציגה: מהפכת המולטיברסיטה גם בתואר שני בחוג לתולדות ישראל ומקרא מולטי מא טר! הפקולטה למדעי הרוח .M.A תוכניות ייחודיות לתואר שני בחוג לתולדות ישראל ומקרא מחשבת ישראל

תכנית מדינת ישראל ויהדות זמננו

׳ הלימודים יתקיימו בימי ד היסטוריה של עם ישראל ׳ הלימודים יתקיימו בימי ג תכנית למורים לאזרחות ׳ הלימודים יתקיימו בימי ה תולדות יהודי פולין ומזרח אירופה, זיכרון ושואה ׳ הלימודים יתקיימו בימי ג תכנית למורים בדגש על תרבות ישראל ׳ הלימודים בימי ד תכנית עמיות יהודית ׳ הלימודים יתקיימו בימי ג

הלימודים יתקיימו בשלושה ׳ סמסטרים עוקבים בימי ב לימודי יהדות באנגלית ל) ״ (תכנית בינ הלימודים יתקיימו במהלך צ ״ כל השבוע בשעות אחרה לימודי רוסיה ומזרח אירופה תכנית בין אוניברסיטאית המקרא ועולמו הלימודים יתקיימו ביום ד'

04-8240748 | 04-8240560 מזכירות החוג

Made with FlippingBook Publishing Software