קשר עין גליון 297 - ירחון ארגון המורים מאי-יוני 2020

עורכת ״קשר עין״ | קרן שקד

חשיבות המקצועיות בהוראה ובחינוך

צילום: שרה בן אפרים

טעימה מהנעשה בעולם בתחום הכשרת המורים שהשתתפה בכנס ד"ר מריה פלורס שיחה עם הבין-לאומי השביעי שערך מכון מופ"ת

בשנים האחרונות התחוללו שינויים במסלולי הכשרת המורים, ובכלל זה הכרה גוברת בחשיבות הידע המקצועי של מורים ושל מי שמכשירים מורים ובחשיבות הפיקוח על תהליכי הלמידה שהם מובילים. לדוגמה, הדרישה להבטחת האיכות של ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה, וההכרה בחשיבות של מתן הזדמנות שווה לכל הלומדים, מקבלים דגש רב יותר בתחום ההכשרה להוראה כיום.לאור זאת נדרשת התבוננות מחודשת על ההכשרה להוראה, הן מההיבט העיוני- תאורטי הן מההיבט הפרקטי-התנסותי. במרכז התמונה הזאת נמצא מכון מופ"ת, בית ספר למחקר ולפיתוח תוכניות לימודים וסגלי הוראה העוסקים בהכשרת על ידי האגף להכשרת עובדי 1983 מורים.המכון נוסד בשנת הוראה במשרד החינוך. התפיסה שהנחתה את ייסוד המכון הייתה כי למקצוע הכשרת המורים מאפייני ידע ייחודיים, וכי דרוש בסיס מחקרי ופרקטי בתחום זה, ודרושות גם מסגרות לימוד לתמיכה בהתפתחות המקצועית של סגלי ההוראה והניהול. המכון משמש מקום מפגש מקצועי לעוסקים בהכשרת מורים במכללות ובמוסדות אקדמיים אחרים. המפגשים ומסגרות הלימוד והמחקר מאפשרים החלפת דעות, הרחבת הידע, לימוד משותף, התמחות פרופסיונלית. לפני חודשים מספר ערך המכון את הכנס הבין-לאומי השביעי, שמטרתו הייתה לתת במה לחוקרים ממכללות להכשרת

עובדי הוראה מישראל ומהעולם לשמוע וללמוד על חדשנות בהכשרת מורים, על כל המשתמע מכך. אחת המשתתפות בכנס הייתה ד"ר מריה פלורס, מרצה באוניברסיטת מינהו בפורטוגל, המשמשת יו"ר איגוד המחקר הבין-לאומי למורים ולהוראה ועורכת ראשית של כתב העת "מורים והוראה – תיאוריה ומעשה". נפגשנו כדי לשוחח על התובנות שיש לה בנושא הכשרת מורים, ולשמוע קצת איך הדברים נראים "בחוץ"... מורים לומדים גם במהלך הקריירה או בעיקר לפני כן? גם וגם. כתב העת שאני עורכת מתמקד בנושאים כמו כיצד להפוך למורה ואיזה סוג הכנה נדרשת כדי להיות מורה. יש סוגים שונים של תוכניות לימודים למורים. בתוך אירופה, ואפילו בתוך מדינה נתונה, תוכלו למצוא תוכניות שונות להכשרת מורים. הרעיון הוא אפוא לבחון את המאפיינים והרציונל של תוכניות ההשתלמות למורים. כתב העת מתמודד גם עם הנושא של שילוב פרחי הוראה. כאשר פרחי הוראה מסיימים את לימודי התואר הראשון שלהם, הם נשלחים לבתי ספר – וזו, כמובן, החוויה הראשונה של מורה חדש בבית ספר. לכן אנו מקבלים ומפרסמים בכתב העת גם מאמרים העוסקים במה שאנו מכנים "אינדוקציה", כלומר, התייחסות לדרך בה פרחי הוראה לומדים בתוך בתי הספר החדשים, וגם מאמרים העוסקים בשירותי חינוך עבור מורים ותיקים יותר, שכבר

22

Made with FlippingBook Publishing Software