קשר עין גליון 302 - ירחון ארגון המורים מרץ-אפריל 2021

המערכת מאותגרת למאמץ לאומי חזק ַ באמצעות מנגנון בקרה אשר ית את המוטיבציה של המורים, ולפעולה ללא לאות כדי לדאוג כי לא תישחק; המוטיבציה של המורה אמורה להיות ממוקדת בעשייה, בשיפור התהליכים, בהתמקצעות אישית

במתן דוגמאות תאורטיות, ותעורר בתלמידים ובמורה שלל רגשות (אמפתיה, חמלה, התחשבות) אשר בתנאים 'סטריליים' לא בהכרח היו מופיעים. ניתנת הזדמנות פז לתלמיד ולמורה לאתגר עצמם בהתמודדות אחרת, ובהתלבטויות מול קשיים אובייקטיביים, אמיתיים ועכשוויים (מוגבלות בתנועה, נכות, קושי בהפעלת חושים, קצב שונה בתהליכים חשיבתיים, קשיי שפה, קושי בהנגשה פיזית). משרד החינוך מעמיד לרשות צוותי ההוראה מגוון סדנאות ותוכניות להכשרה של צוותי הוראה, ובהן מלמדים ומכוונים את המורים כיצד להתמודד עם 'סוגיות הכלה', כדוגמת פעילות גופנית המשלבת תלמידים כבדי גוף, בחירת צוות כיתתי המשלב תלמיד עם בעיות קשב וריכוז, צוות חשיבה לטיול שנתי שעליו להביא בחשבון הסברה לתלמיד לקוי שמיעה ו/או ראייה ועוד. האתגר של שיפור היכולות החברתיות–רגשיות צריך להיות בראש סדר העדיפויות של המורה, מתוך ההבנה כי כך הוא בונה את הבסיס הרגשי והחוסן המנטלי של התלמידים הצעירים לקראת התמודדויות בשלבים בוגרים יותר של חייהם. נקודת המוצא שמוצגת במחקרים היא כי כלל המשתתפים, הן במעגל הראשון (תלמידים, צוות) הן במעגל השני (הורים, מנהלה, פיקוח ורשות מקומית), יוצאים נשכרים.

הגברת המוטיבציה בקרב מורים ליישום ההכלה הרגשית–חברתית

תורות ההוראה הקלסיות רואות באור חיובי את ביטוי מוטיבציית המורים ליישום ההכלה הרגשית. נראה כי מימוש רעיונות ההכלה מתבקש באופן טבעי בשילובם של תלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות, ויכול יה של מסרים ָ להוות 'חלום מקצועי ממומש' של כל מורה. הקנ חברתיים המייצגים שיתופיות, סבלנות בתקשורת עם הזולת, סובלנות לאחר ולשונה, שיתוף והכלה של כלל המשתתפים - תיתן בידו תחושה של סיפוק, מימוש עצמי ותמורה להשקעתו. צוות ההוראה יבחן את תועלות השילוב תוך הסתכלות הוליסטית על המרקם החברתי החדש שנוצר מעצם שילוב האוכלוסיות. מסרים ותובנות חברתיות–אזרחיות יגבשו קבוצה הטרוגנית מלוכדת ובוגרת. כלים ומיומנויות חברתיות אלו יופנמו בקרב כלל התלמידים, וייתנו בידם את האפשרות להשתלבות מהירה כאזרחים בוגרים. בעזרתן של מתודות נכונות יכול המורה למנף רעיונות חברתיים אשר בתקופה שקדמה לשילוב הוא לימד אותם ושוחח עליהם עם התלמידים באופן תאורטי בלבד. חוויית הלמידה המשותפת תבוא לעזרו של המורה, תחסוך את הצורך

21

Made with FlippingBook Publishing Software