קשר עין גיליון 312 נובמבר-דצמבר 2022

מורים? מורות? בלאומי הכי נוח לפתוח חשבון

ועוד מגוון הטבות נוספות לפותחים חשבון באפליקציית לאומי ₪ 1 , 500 מענק

מחפשים אפיקי השקעה משתלמים? יש לנו בשבילכם מגוון פקדונות בתנאים אטרקטיביים!

> לפרטים נוספים סרקו את הברקוד לפתיחת חשבון בדיגיטל, חפשו "לאומי" בחנות האפליקציות

ההטבה מיועדת ללקוחות פרטיים חדשים אשר יעבירו לחשבונם בלאומי באינטגרציה משכורת חודשית בסכומים ובתנאים שיקבעו על ידי הבנק. קצבת נכות מביטוח לאומי או ממשרד הביטחון תחשב כמשכורת לבחינת הסכום הקובע. כל לקוח זכאי ליהנות מהטבה בנקאית אחת בגין פתיחת חשבון מבין מבצעי הבנק תשלומים שנתיים בכפוף לעמידת הלקוח בתנאי 3- : המענק ישולם ב 1,500 כפי שיהיו מעת לעת. מענק המבצע. כללי: אי עמידהבפירעון ההלוואהאו האשראי עלול לגרורחיובבריביתפיגורים והליכי הוצאהלפועל. העמדת הלוואה ותנאיה בכפוף לאישור הבנק. פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן הלוואה או לקבלת פיקדונות. פתיחת חשבון באפליקציה בכפוף לתנאי הבנק. ההצטרפות לכל הטבה מותנית בחתימה לאומי רשאי להפסיק או לשנות את > 31/1/2023 המבצע בתוקף עד < על מסמכים מתאימים ובאישור הבנק תנאי המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת. תנאי המבצע המלאים והמחייבים מפורסמים בסניפים ובאתר ארגון המורים לרבותמידע בסניפיםבדבר הטבותללקוחותחדשיםפרטייםהמעוניינים לפתוחחשבון בסניף. ההטבות אינן תקפות לפתיחת חשבון בפפר.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker