קשר עין גיליון 312 נובמבר-דצמבר 2022

נורית הס | המחלקה לפנסיה

genieh@igm.org.il כתובת דוא״ל: | 03 - 7106755 טל׳ המחלקה: | יו״ר המחלקה לפנסיה

קשר הודעות הארגון

מעברים בתחום ההוראה

פרישה מבעלויות – פנסיות מוקדמות מורים שפרשו לפנסיה מוקדמת מבעלויות ולהם קרן פנסיה חדשה, מטופלים ע"י הארגון, משרד החינוך ומִנהלת הגמלאות. התהליך נמשך זמן רב בספטמבר היה אפשר להעביר 14 יותר כי רק ב דוח ערכי פדיון מהקרנות. הדוחות שהעברתם דרך הארגון מועברים למשרד החינוך לבדיקה ולטיפול בכל המסמכים של המורה, ומשם יועברו למִנהלת הגמלאות לחישוב הגמלה. יש לוודא עם ג'ני שהדוחות שהעברתם (למעט דוחות מנורה מבטחים, שג'ני קיבלה במרוכז מהקרן והעבירה למשרד החינוך) אכן הועברו למשרד החינוך. היננו מבקשים להתאזר בסבלנות עד אשר מִנהלת הגמלאות תסיים את הטיפול ותעביר את הקִצבה החודשית לבעלות האחרונה בה עבד המורה. הקִצבה תשולם רטרואקטיבית. אני חוזרת ומזכירה שמורה שפרש לפנסיה מוקדמת מקרן חדשה, מקבל את הפנסיה ממִנהלת הגמלאות באמצעות הבעלות האחרונה, . 67 וזאת עד גיל עד אז אסור בתכלית האיסור לגעת בכספים המונחים בקרן. ניתן רק להפקיד כספים לקרן, ניתן לפנות ישירות לקבלת פנסיית 67 ורק בגיל גיל.

שינוי בעלות, שנת חל"ת ועוד היננו ממליצים לכל מורה שהגיע השנה לבית ספר חדש, אם מתוך מערכת ההוראה ואם מחוצה לה, וכן גם למורה שהיה בחל"ת או יצא לחל"ת, לבדוק את נושא הפנסיה ולוודא שאכן מפקידים לקרן בה בוטח המורה קודם לכן, ושהזכויות נשמרו לו בקרן הרצויה. בכל מצב של מעבר ניתן להיוועץ עם מזכיר הסניף או ישירות עם מחלקת הפנסיה. ייעוץ פנסיוני שנים בקרן צוברת 35 מורים שצברו יותר מ ותיקה, חשוב שיבדקו את המשך הכדאיות של החיסכון הפנסיוני באותה קרן או לחלופין מַעבָר לקרן אחרת חדשה. יש לפנות למזכיר הסניף או למחלקת הפנסיה ולבקש הפניה ליועץ פנסיוני חיצוני מטעם הארגון. עלות מסובסדת של היועץ . רק הפניה ישירה מהארגון תכובד ₪ 418 היא במחיר מסובסד. מורים שלהם חיסכון פנסיוני מצטבר בקרנות שונות - תקציבית וצוברת ותיקה, תקציבית וצוברת חדשה ועוד מורכבויות שונות ומשונות, כדאי להם לפנות אל מזכיר הסניף/ מחלקת הפנסיה ולקבל הפניה ליועץ חיצוני במחיר מסובסד.

15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker