קשר עין גיליון 312 נובמבר-דצמבר 2022

"פיתוח מנהיגות היה מאז ומעולם לב פעילותנו. העולם משתנה, ועמו משתנות ומתעדכנות גם התוכניות שלנו, אבל הצורך במנהיגים בעלי ידע ורחבי אופקים יתקיים תמיד." מורטון ל’ מנדל . צלם: פאול גולדמן. אוסף גולדמן מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב 1957 בספטמבר 20 . דוד בן גוריון בחוף מלון השרון, הרצליה

בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית פותח את ההרשמה לשנת תשפ"ד עם תוכנית מלגה דו-שנתית. מטרת התוכנית לטפח מנהיגים מונחי חזון ותחושת שליחות שלהם השאיפה, המחויבות וחוכמת המעשה הדרושות לשיפור החינוך והחברה בישראל.

לפרטים ולהרשמה: apply.mandelfoundation.org.il ContactUsMSEL@mandel.org.il

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker