קשר עין גיליון 312 נובמבר-דצמבר 2022

אבי פסקל | מחלקות מינהל, משאבי אנוש ורכש

יו"ר מחלקות מינהל, משאבי אנוש ורכש

קשר הודעות הארגון

לתשומת לב חברינו, בעת האחרונה אנו נתקלים במקרים בהם מורים חברי הארגון מאפשרים לחבריהם, שאינם מורים, לרכוש כרטיסים בשמם, תוך מתן מספר ת"ז שלהם וסיסמה לאתר, למופעים ואטרקציות או בטעינה לאפליקציית המסעדות - ובכך מנסים לעקוף את תקנון הסבסוד ולרכוש כמות גדולה יותר של כרטיסים מסובסדים. יש בכך ניסיון חמור להונות את מערכת ההזמנות. מורים שנתפסו, נחסמה כניסתם לאתר עד לבירור הנושא מולם. מקרים חמורים יועברו לטיפול בית דין חברים של הארגון. אנו חוזרים ומבקשים מכל חברינו המורים לנהוג על פי התקנון ולנצל את הכמות המותרת ולא לשתף פעולה כמפורט לעיל. • אנו חוזרים ומבקשים מהמורים שחל שינוי במקום עבודתם ובהיקף משרתם לעדכן את ארגון המורים בכך. העדכון יכול להיעשות במכתב, במייל או בפקס. בתחילת כל שנה מעדכן ארגון המורים את תעריף מס החבר לתעריף מלא לכלל חברי ארגון המורים (למעט גמלאים שאינם עובדים בהוראה). כל המורים הפורשים לגמלאות מתבקשים לעדכן

את המחלקה למינהל בארגון המורים על יציאתם לגמלאות. או פחות 66% חבר הארגון שהיקף משרתו מתבקש להודיע על כך לסניף שאליו הוא משתייך ולהמציא אישור על כך, כדי שמס החבר יעודכן בהתאם. ויותר ישלם מס מלא. 66% מורה שהיקף משרתו משרה ישלם 66% מורה שהיקף משרתו קטן מ מס חלקי. חבר הארגון, גם מי שאינו עובד בבית ספר, ישלם מס מלא. גמלאי העובד בהוראה ישלם מס מלא. גמלאי שאינו עובד בהוראה ישלם מס מופחת. • לקראת חג החנוכה אנו מארגנים אירועים רבים: נשפי חנוכה רותם כהן יופיע בגני איילון בטבריה ובאולם אודיסאה בבאר שבע. אליעד נחום יארח את רמי קליינשטיין וקרן פלס באבניו, במשך שני ערבים. אירוע בוקר לגמלאים באבניו - הפרויקט של רביבו ורותם אבוהב. פרטים ורישום באתר הארגון. • כמו כן הוצאנו שני טיולים מדהימים למרוקו ודובאי.

21

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker