קשר עין גיליון 312 נובמבר-דצמבר 2022

מנהל רשת החינוך של נעמת | יהורם לוי

רשת החינוך הטכנולוגי העל יסודי נעמת פותחת שנה חדשה

לקראת הטמעת תוכניות חדשות בבתי הספר המותאמות לתמורות המתרחשות בארץ ובעולם

ר שת החינוך נעמת היא חלק מתנועת נעמת - תנועת שנים להיווסדה. 100 הנשים של ישראל, שהשנה ציינה התנועה עוסקת בקידום מעמד האישה, ייעוץ משפטי בתחומי המשפחה, מעונות יום, מקלט לנשים מוכות ונציגות מרחבית במרבית היישובים בישראל. יו"ר נעמת היא גב' חגית פאר, שנבחרה לאחרונה לקדנציה נוספת ברוב קולות. היא מובילה אג'נדה של קידום מעמד האישה ותמיכה במוסדות החינוך של הרשת, מתוך אמונה ששינוי בחברה הישראלית עושים גם באמצעות מערכת החינוך. מוסדות החינוך של הרשת פרוסים מצפונה של הארץ ועד דרומה. לרשת שייכים בתי ספר טכנולוגיים, מרכזי חינוך טכנולוגי (מח"ט), שני כפרי נוער - כפר הנוער עיינות וכפר הנוער כנות - ושלוש מכללות ללימודי טכנאים והנדסאים. בבתי הספר של הרשת לומדים תלמידים ותלמידות אשר רובם נפלטו מבתי הספר או לא התקבלו לחטיבה עליונה ובשל כך הם פונים, ולעיתים מופנים, לנעמת על ידי הקב"ס של הרשות המקומית בהמלצת הצוות החינוכי של בית הספר בו לומד התלמיד. עם קבלת התלמיד או התלמידה לבית הספר, הצוות החינוכי והטיפולי נפגשים עם ההורים, להיכרות אישית ולבניית תוכנית עבודה אישית. הצוות מבקר בבית התלמיד בתיאום מלא עם ההורים ובהסכמתם. ההורים מעודכנים כל העת על התקדמותו של התלמיד בבית הספר, וצוות בית הספר עושה את ההורים לשותפים מרכזיים בהובלת התלמיד למקום של הצלחה. תוכנית העבודה האישית שהצוות מגבש כחלק מתהליך הקליטה של התלמיד מלווה במעטפת טיפולית רגשית, וכוללת התאמת מקצוע עם אופק תעסוקתי - בהתאם לתחומי העניין של התלמיד. צוותי החינוך עוקבים אחר ההתקדמות של התלמיד, ובכל שינוי הצוות מעדכן את כל השותפים והמעורבים בחיי התלמיד או התלמידה. תלמידים שניכר

שעשו שינוי לטובה, מוזמנים עם ההורים להנהלת בית הספר לשיח מעצים. בשנת הלימודים האחרונה מטה הרשת יחד עם צוותי הניהול של בתי הספר כתבו וערכו תוכנית אסטרטגית, הכוללת תוכניות ויוזמות חדשות שמטרתן לפרוץ דרך בתחום ההוראה והלמידה. התוכנית מתייחסת לכל אורח החיים בבית הספר בראייה הוליסטית. צוותי הניהול של בתי הספר יגזרו מתוך התוכנית האסטרטגית מטרות ויעדים מדידים שישמשו בסיס לתוכנית העבודה של הרשת, מתוך הנחה שמנהלי בתי הספר ילמדו ויכירו את אשר נעשה בבתי הספר של הרשת. התוכנית האסטרטגית עוסקת גם בהכשרת צוותי ההוראה לשינוי בדרכי ההוראה והלמידה, במעבר ממערכת מבוססת הוראה והקניית ידע למערכת המבוססת על למידה אישית, שבה התלמיד במרכז והמורה הוא מנהיג למידה, מנטור ומאמן. הכשרת המורים ללמידה מותאמת אישית מבוססת על אבחון וגרף התקדמות אישיים, פיתוח כישורים ומיומנויות, פיתוח לומד בעל יכולת למידה עצמאית והתאמת הפדגוגיה למאה ולטכנולוגיה מתוך שימת דגש ברווחה האישית-רגשית 21 ה של התלמיד, תוך קיום רצף למידה בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי על פיתוח מיומנויות, עבודה קבוצתית, חיברות, שיח, זהות וערכים. מטה הרשת בשיתוף הצוות האקדמי של המכללה למורים גורדון בחיפה גיבשו תוכנית עבודה להכשרת צוותי ההוראה המבוססת על הנחה זו. נוסף להכשרה שיעברו הצוותים במרכז למצוינות במכללת גורדון יתלווה לבית הספר מנטור מהצוות האקדמי של המכללה להדרכת המורים בכיתות ובישיבות הצוות. תפקידו הנוסף של המנטור הוא להכשיר מדריך מצוות בית הספר אשר ילווה את צוות בית הספר בו הוא מלמד, בשנת הלימודים תשפ"ד. הכשרתו של המדריך תלווה על ידי הצוות האקדמי של מכללת גורדון גם בשנים הבאות.

24

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker