קשר עין גיליון 312 נובמבר-דצמבר 2022

- פתיחת מגמות חדשות בבתי הספר עם אופק עתודאי. - שיתופי פעולה עם האקדמיה בבתי הספר וכפרי הנוער. - הטמעת תוכנית תאכלס - תוכנית שש שנתית לשירות צבאי טכנולוגי ושילוב בתעשייה. מדובר בתוכנית ממוקדת, שיש בה מגוון אפשרויות לתלמידה ולתלמיד, לבחור את מקום השירות ואת המקצוע בו יעסקו בצבא. התוכנית מלווה את התלמידים והתלמידות במשך שש שנים – מכיתה י ועד שנתיים אחרי השחרור. - נוסף לכך בכל בית ספר של הרשת מתקיימת תוכנית להכשרת מתגייסים ומתגייסות לשירות משמעותי במקצועות הטכניים עבור זרועות צה"ל. - תהליכים לפתיחת כיתת שחרות בתיכון הטכנולוגי חדרה - - במהלך השנה יתקיים אקתון בחינוך, שיגבש מפת דרכים לחינוך ולמידה לעשור הקרוב ויהווה תוכנית עבודה לבתי הספר העל יסודיים שיתעניינו בה. גם בתחום החברתי ערכי - צוותי הפיקוח גיבשו תוכנית עבודה יחד עם רכזי חינוך חברתי לשנה הקרובה, עם מגוון פעילויות העשרה בתחומים רבים: תרומה לקהילה, מעורבות אזרחית, נתינה ועוד. רשת החינוך הטכנולוגי נעמת לקראת הטמעת תוכניות חדשות בבתי הספר, המותאמות לתמורות המתרחשות בארץ ובעולם, במטרה להכין את הבוגר והבוגרת להמציא את המקצוע שבו ירצו לעסוק תוך פיתוח חשיבה והקניית מיומנויות קוגניטיביות וחברתיות. בחודש הקרוב יקימו ברשת החינוך הטכנולוגי נעמת בשיתוף נציגים מכל השכבות והמגזרים של 2030 אקתון חינוך האוכלוסייה בישראל. בשיתוף חיל התקשוב והלוגיסטיקה של צה"ל, במטרה לקדם את אחוזי הגיוס וצמצום הנשירה.

צוות נוסף שיעבור הדרכה במכללת גורדון במהלך שנת הלימודים הקרובה הוא הצוות הפדגוגי. הוא יעבור הכשרה בתחומי יזמות בחינוך מהלכה למעשה, קליטה של מורים חדשים בבית הספר, זיהוי מגמות שינוי בחברה והתאמתן למטרות בית הספר, הטמעת תוכנית המח"ר בהלימה להנחיות משרד החינוך. צוותי הטיפול והייעוץ ייחשפו למתודות נוספות בתחומי התמחותם. במהלך המפגשים יגבשו תוכנית עבודה לצוותים החינוכיים ב"מניעת השימוש בחומר פסיכו אקטיבי". הם יעסקו במודלים השונים ל"התנהגות אזרחית" בקרב הצוותים החינוכיים, במטרה לזהות מצוקות בקרב הלומדים ודרכי הטיפול הרצויות. הנהלת הרשת משקיעה רבות בטיפול רגשי, בנכונותם וביכולתם של המנהלים לקבל עליהם תפקיד בפיתוח הצוותים בבית הספר". במהלך שנת הלימודים הקרובה יוכשרו מנהלי בתי הספר של הרשת בכמה תחומים, ובהם כיצד לעבור מרעיון לביצוע, השלבים בהטמעת תוכניות חדשות, בהעצמת צוותי הביניים בבתי הספר ובכתיבת תוכנית עבודה הנגזרת מהתוכנית האסטרטגית. את המפגשים תנחה גב' רינת אורן, סגנית ראש מינהל החינוך בתל אביב לשעבר וכיום יועצת אסטרטגית, ניהולית ופדגוגית לרשויות מקומיות ומערכות חינוך. פרויקטים חדשים המתוכננים להיטמע בבתי הספר של הרשת: - פתיחת מכללה אקדמית לטכנאים והנדסאים לאדריכלות בכפר הנוער עיינות. - פתיחת המכללה לצורפות בתיכון הטכנולוגי העל יסודי בחולון. מתוך נקודת הנחה שפערים רגשיים משפיעים על תהליכים קוגניטיביים ומעכבים את הישגי הלומדים. ) טוענים כי 1985 פילדיניג ושאלוק ( "המפתחות לשיפור בית-ספרי טמונים

25

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker