קשר עין גיליון 312 נובמבר-דצמבר 2022

מוביל המגמה המדעית הנדסית בהתמחות אווירו-חלל במקיף י"ב – המעיין, M.Sc., B.Sc. Aerospace Eng | דב רוסו DOV.ROSU@GMAIL.COM | מורה לפיזיקה בקמפוס הבינתחומי ע"ש ידלין, מקיף ט"ו, ראשון לציון | ראשון לציון

?" לומדות מכונות " ! לכיתה נכנסת המלאכותית הבינה

על חשיבות מערכות הבינה המלאכותית למורות ולמורים, לתלמידות ולתלמידים ולמערכת החינוך

ב קיץהאחרון פורסמהלציבורהתוכניתהלאומיתהממשלתית לבינה מלאכותית; בשנים האחרונות טכנולוגיית הבינה המלאכותית נמצאת בתהליך התפתחות מהיר, והיא צפויה לחולל מהפכה של ממש בכל תחומי הפעילות האנושית, ובתוך כך גם להביא לשינוי פני מערכת החינוך. מהי בינה מלאכותית? ) היא כל שיטה A rtificial I ntelligence) בינה מלאכותית לתכנות "מכונות לומדות" (מערכות ממוחשבות) המאפשרת להן לקבל החלטות, להוציא לפועל משימות, או לחקות דרכי התנהגות שהיו מחייבות אינטליגנציה אנושית כאילו היו מבוצעות בידי בני אדם: לשוחח, להסיק מסקנות, לפתור בעיות, לתכנן, לתפוס, לחוש ולנוע. בתחום החינוך הבינה המלאכותית פותחת צוהר ל"מכונות לומדות" אשר יקדמו ויעצימו את תהליכי הלמידה, ההוראה, ההערכה והניהול הפדגוגי מנקודת מבטם של המורים והתלמידים. שילוב הבינה המלאכותית בתהליכי למידה נראה כי התרומה המשמעותית שטכנולוגיה זו מביאה איתה לתחום החינוך היא ההבנה מה באמת מתרחש בתהליך בר למבחן הידע - האם תלמיד מבין ֵ הלמידה. רוצה לומר, מע את הנושא הנלמד - הבינה המלאכותית מקדמת את האפשרות לקבל תובנות על המוטיבציה שלו, על התגובות הרגשיות שמתעוררות בו, ולהבין היכן הוא מתקשה ומה הנסיבות. יתרון נוסף של שילוב בינה מלאכותית בתהליכי למידה יכול לבוא לידי ביטוי בהפחתת עומס מעל כתפי המורים בכך שהוא תר ביצוע משימות בירוקרטיות שוטפות ויאפשר ַ י ְ יקל ואף י

למורים להתמקד בניהול תהליך הלמידה ובמתן משוב איכותי ללומדים וללומדות. כך המורים יוכלו להתרכז בלימוד עצמו ובקשר האישי עם התלמידים והתלמידות, לעזור ללומדים וללומדות לשפר את יכולות הלמידה העצמית שלהם ולהתאים את התרגילים והמשימות לצורכי כל תלמיד באופן אישי, לאפשר שילוב בין גישות הוראה מסורתיות לשיטות חדשניות התואמות את שגרת החיים של התלמידים, לקדם תהליכי הערכה ולהעצים את התלמידים והתלמידות. כמו כן שילוב של כלים מבוססי בינה מלאכותית יכול לייעל תהליכי הוראה, למידה והערכה. יישום "מכונות לומדות" בהוראה ובלמידה עשוי להביא לעדכון מודל ההערכה; ככל שכיום המורים משקיעים זמן רב בבדיקת המבחנים, כבר כיום “מכונות לומדות” יכולות לעקוב באופן מתמשך אחר התקדמות התלמידים ולדרג את שליטתם בחומר באופן דינמי. השלב הבא הוא המעבר מתוכנית לימודים אחידה לכל התלמידים לזו שמתאימה עצמה באופן דינמי לכל תלמיד. בתוכנית למידה אישית יבחרו המכונות את התרגילים המתאימים עבור כל תלמיד לפי רמת הקושי שאיתה הוא מסוגל להתמודד, הצרכים הרגשיים שלו ומאפיינים נוספים. אחד השינויים הגדולים שטכנולוגיה זו מאפשרת לנו הוא יכולת להעריך בצורה טובה יותר תלמידים המצוידים באיכויות שלא נופלות לתוך הצורות המקובלות למדידת מצוינות. המערכות בודקות את הטעויות של הלומדים והלומדות ומתאימות מחדש את התכנים וההסברים באופן מיטבי .לעיתים המורים לא מודעים לפערים שנוצרים בקרב התלמידים בתפיסה ובהבנה של מושגים ועקרונות. הבינה המלאכותית מציעה גם דרך לפתור את הבעיה. כאשר נמצא כי מספר גדול של תלמידים

28

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker