קשר עין גיליון 312 נובמבר-דצמבר 2022

granotmoshe@walla.co.il | לשעבר מפקח כולל על בתי ספר על-יסודיים במחוז תל אביב | ד"ר משה גרנות

חשיבותו של החינוך הגופני

על החשיבות האדירה שיש לספורט, בכלל, ולחינוך הגופני בבית הספר בפרט

ע ל חשיבותו של הספורט חלוקות הדעות עד כדי קוטביות: יש הרואים בספורט את חזות הכול, ויש, אף שאינם רבים, המבטלים את ערכו, ואף עוינים אותו ממש. לקוטב הזה, האחרון, השתייך מי שנחשב להוגה הדעות היהודי החשוב ביותר של זמננו, הלוא הוא ישעיהו ליבוביץ'. הוא חזר וטען כי מי שבריא איננו צריך ספורט, ומי שחולה – הספורט אסור עליו. בעיניו קבוצת כדורגל לא הייתה אלא הרכב של אחד עשר ). מי 29.7.1994 " חוליגנים (!) הרצים אחרי כדור (מוסף "הארץ שמבטלים את ערכו של הספורט נתלים באילן גבוה זה, לאמור: אם ישעיהו ליבוביץ', שהיה איש מדע, לא עסק בספורט ואף שלל אותו, ולמרות זאת זכה לשיבה טובה, בחיוניות וערנות מדהימות – מן הסתם אין לספורט חשיבות כה גדולה. ובכן, דעתי בנדון היא כדעתה של גרטה ליבוביץ', רעייתו של ישעיהו ליבוביץ', ומדענית בזכות עצמה, שהייתה ספורטאית נלהבת, והצליחה להדביק בהתלהבותה גם את נכדיה שיקבעו

(שם, שם). מאמרי זה מבקש לאשש את העמדה עיתים לשחייה המצדדת בחשיבות האדירה שיש לספורט, בכלל, ולחינוך הגופני בבית הספר בפרט. היוונים הקדמונים לא האמינו שניתן להשיג הישג כלשהו בתרבות הרוח - בשפתם - "המוזיקה" (שכללה קריאה, כתיבה, חשבון, יצירות המשוררים הקלסיים, נגינה בקתרוס) ללא גימנסטיקה, הלוא היא תרבות הגוף (שכללה ריצה, זריקת דיסקוס, הטלת כידון והיאבקות). העם העתיק והמופלא הזה, שתרם לעולם את שני מושגי היסוד של התרבות והחברה – הפילוסופיה והדמוקרטיה, שהעניק לעולם את מכמני הרוח האדירים ששום עם לא הצליח להתחרות בהם לאורכם של דורות רבים – ובכן, עם זה לא האמין שייתכנו חיי תרבות הרוח ללא טיפוח תרבות הגוף. הם הבינו בחוש שהאדם במהותו הוא בעל חיים, והטבע ברא אותו כך שעליו להשקיע מאמצים פיזיים כדי לשרוד – להשיג מזון, להתרבות. האדם יכול להשיג את כל אלה כמעט ללא מאמץ, וככל שהטכנולוגיה מתקדמת – ההכרח להפעיל את הגוף הולך ומצטמצם. חיוניותה של הפעילות הגופנית לבריאות גופנית ונפשית של האדם בלא פעילות גופנית נחרץ גורלו של האדם להתנוון. החסידה, לדוגמה, איננה זקוקה לחינוך גופני כי היא מטבעה ברואה לנדוד אלפי קילומטרים במאמץ גופני אדיר כדי להגיע אל מקום הקינון. גם דג הסלמון פטור משיעורי חינוך גופני, שכן טבעו מאלץ אותו לשחות כנגד הזרם השוצף של נהר כדי להשריץ. הברדלס רודף אחרי האנטילופה, ושניהם משקיעים

34

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker