קשר עין גיליון 312 נובמבר-דצמבר 2022

שליחת מטה חפציב"ה לווילנה, ליטא | ד"ר אפרת קדם-טהר

בית הספר היהודי בטאלין, בירת אסטוניה

רשמי ביקור בעקבות שיתופי פעולה עם בית הספר שלום עליכם בווילנה

מקום תפילה ומוסדות קהילתיים. הם שמרו על יהדותם במשך כל תקופת השירות הארוכה. אל החיילים הותרו להצטרף בני משפחותיהם ויהודים בעלי מקצועות נדרשים. הקהילה נבנה בית הכנסת הראשון. הוקמו מוסדות 1885 התרחבה. בשנת לשירות חברי הקהילה. מתוארת פריחה יהודית תרבותית החל . הגימנסיה היהודית הראשונה הוקמה ברחוב קארו 1918 משנת , ופעלה עד סיפוח אסטוניה לברית המועצות 1924 , בשנת 16 . עם פלישת הנאצים 1940 עם הכיבוש הסובייטי בשנת נמלטו יהודים רבים לשטחי רוסיה 1941 לאסטוניה ביוני והאחרים נרצחו על ידי גרמנים ואסטונים. עם תום המלחמה פשר ִ חזרו היהודים משטחי רוסיה, אך השלטון הסובייטי לא א להם קיום חיים מסורתיים וקהילתיים ותרבות יהודית. שמירת מצוות לא נאסרה. כאשר נשבו רוחות של שינוי, הוקמה "האגודה היהודית לתרבות" בטאלין. זו הייתה התארגנות ראשונה מסוגה בכל ברית המועצות. החיים היהודיים החלו לחזור אט אט. עד מהרה עלתה שאלת הקמתו של בית ספר יהודי. הסובייטים הסבו את ייעוד הגימנסיה היהודית לבית ספר ימי. משהושבו 16 לידי הקהילה היהודית השטח והמבנים ברחוב קארו !1989 הוחזרה עטרה ליושנה, עוד בתקופת ברית המועצות, ב- על ידי אביבה 1990 בית הספר שופץ וחזר לפעילות בשנת גלוכובסקייה. הוקמה מחלקה יהודית-ישראלית ובה נלמדות השפה העברית, מסורת והיסטוריה יהודית. ממטה חפציב"ה במשרד החינוך הישראלי נשלחים למחלקה שליחי הוראה, המלמדים בשיטות חדשניות ומאתגרות. צוות המורים המקומיים למקצועות אלו זוכה להשתלמויות והדרכות צמודות. כמו כן, מוסיף השליח שלמה, "במסגרת שיתופי

בין הישגיות למשפחתיות יהודים. 1,800- נפש, מתוכם כ 1,300,000- באסטוניה חיים כ מרביתם בבירה טאלין וסביבותיה. הגעתי לטאלין בבוקר יום שישי, ערב שבועות, בעקבות סיום פרויקט משותף עם שליח מטה חפציב"ה שלמה ווסקובויניק. בדרך הקצרה משדה התעופה לבית הספר קלטו עיניי עשרות שמות של חברות הייטק, חלק מהן מוכרות לי היטב. בהמשך יספר לי אלכס, מורה הדרך, עד כמה המדינה ייעלה את כל השירותים הניתנים לאזרח. "הכול בלחיצת כפתור". בפארקים הרבים הפזורים בעיר מוצבים רובוטים למטרת כיסוח וניקוי. הבנייה החדשה נותנת למתבונן תחושה שהוא נמצא באחת ממדינות סקנדינביה השכנות. טאלין, בירת אסטוניה, היא העיר הצפונית ביותר באירופה אליה מגיעים שליחי הוראה ממטה חפציב"ה של משרד החינוך הישראלי. הוא איגור ליריסמן, שקיבל אותי 2009 מנהל ביה"ס מדצמבר במאור פנים. תוך כדי שיחה עימו וסיור בבית הספר אני למדה עד כמה ההיסטוריה של הקהילה היהודית בטאלין והשבת בית הספר היהודי אליה הן ייחודיות ומרגשות. הרקע להקמת בית הספר . 19 התיישבות יהודים באסטוניה החלה בראשית המאה ה- בית ספר 1830 הצאר הרוסי ניקולאי הראשון הקים בשנת ם. חלק ָ צבאי עבור חייליו היהודיים. "חיילי ניקולאי" כינוי מהם היו ”קאנטוניסטים" – ילדים יהודים שגויסו בכפייה בגיל שנים 25 . באותה תקופה חיילים שירתו בצבא הצאר 12 - 10 רצופות. בניגוד לרבים מחבריהם, חיילים אלו הקימו לעצמם

36

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker