קשר עין גיליון 312 נובמבר-דצמבר 2022

ייפוי כוח מתמשך עכשיו,לפני שיהיה מאוחר האם כדאי לצרף את הילדים כשותפים בחשבון הבנק? האם ניתן לפעול במוצרים פנסיוניים והשקעות של אדם אשר לא ערך מראש "ייפוי כוח מתמשך"?

כל אותם הליכים. הפעלת ייפוי הכוח מתבצעת כנגד חו"ד רופא באמצעות האינטרנט (מערכת ההזדהות ללא צורך בבימ"ש, ללא צורך בעורך- הממשלתית), דין וללא תשלום אגרות. בני זוג שותפים בחשבון - לא מה שחשבתם עו"ד סמוכה מספר כי רבים טועים כשהם חושבים שבמידה ובני זוג הם שותפים בחשבון הבנק, או במידה ומצרפים ילד/ים כשותפים בחשבון הבנק הם באופן טבעי יוכלו לבצע פעולות בבנק ולקבל החלטות; רבים גם טועים במחשבה שטופס "אריכות ימים" (האמור לאפשר לשותף בחשבון להמשיך לפעול לאחר פטירת השותף בחשבון) רלוונטי גם למקרה של אי כשירות, אולם בשני המקרים, לא כך הדבר. במקרה שלא נערך החשבון יוקפא עד למינוי לפני כן ייפוי כוח מתמשך ובני משפחתו של אותו אדם, גם בני הזוג אפוטרופוס או הילדים השותפים לחשבון, לא יוכלו לפעול בחשבון הבנק עד לקבלת צו המינוי מבימ"ש; עו"ד סמוכה מסביר כי בעבר היה נהוג לצרף בן משפחה או את הילדים לחשבון הבנק כשותפים, אולם בשונה מייפוי כוח מתמשך, השותפות נכנסת לתוקף באופן מיידי, השותף הופך לבעלים של מחצית הכספים בחשבון על כל המשתמע מכך, למשל: אם חס וחלילה נפטר השותף, יורשיו של השותף נכנסים בנעליו ואותו הורה עלול למצוא את עצמו, ללא בחירתו, שותף עם החתן/ כלה והנכדים; בייפוי כוח מתמשך ההרשאה בחשבון צופה פני עתיד, ישנן מגבלות, כך שהפעולות בחשבון

עכשיו כשתוחלת החיים עולה ויותר אנשים מגיעים למצב של אי כשירות ויש צורך במינוי אפוטרופוס, חשוב לכם עובדי הוראה וב"ב לערוך מראש ייפוי כוח מתמשך. זהו מסמך משפטי המאפשר לאדם לקבוע מראש כשהוא כשיר וצלול, את בני משפחתו או קרוביו אשר יוכלו בעתיד לקבל החלטות בענייניו האישיים/ רכושיים/רפואיים ביום שבו הוא לא יוכל לעשות זאת 70,000 בעצמו עקב היעדר כשירות משפטית. מעל איש כבר ניצלו את האפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך. עו"ד אביב סמוכה, מוסמך משרד המשפטים לערוך "ייפוי כוח מתמשך", עם טיפים ופתרונות שמשתלם נתי לוין לכם להכיר. לא מדובר בצוואה המתייחסת למצב של חלוקת רכוש לאחר הפטירה, אלא מתן הנחיות מראש למקרה עתידי שיהיה צורך בניהול ענייניו של האדם למקרה שיגיע להיעדר כשירות משפטית (מחלה/תאונה דימנציה). עד כה, הברירה היחידה במקרים כנ"ל, של אי כשירות, הייתה כרוכה בבירוקרטיה והוצאות שכללו, בין היתר, קבלת הסכמת כל בני המשפחה ופתיחת הליך בבימ"ש למינוי אפוטרופוס, פיקוח של האפוטרופוס הכללי, המצריך הגשת דיווחים ודוחות שנתיים בקשר לפעולות הכספיות שבוצעו בענייני אותו אדם וביצוע תשלומי אגרות מדי שנה. הפקדת ייפוי הכוח המתמשך מראש, חוסכת את

כמו כן, יבוצעו בהתאם להנחיות הממנה ולטובתו. ייפוי כוח מתמשך מאפשר קבלת החלטות בעיניינים רפואייםשל אותו אדם ושותף בחשבון לאו. פעולות במוצרים פנסיוניים והשקעות ללא לאישור בימ"ש. עו"ד סמוכה מוסיף כי ייפוי הכוח המתמשך חשוב עוד יותר למי שמחזיקמוצרים פנסיוניים, קופות גמל, קרנות השתלמות וכיוצ"ב שכן אפוטרופוס שמונה ע"י בימ"ש רק ב"קרן לחסויים" יכול להפקיד את כספי אותו אדם של האפטרופוס הכללי או לפי הוראות בימ"ש, לעומת זאת מיופה כוח שמונה ע"פ ייפוי כוח מתמשך יוכל לבצע פעולות של שינוי/משיכה/העברה של הקופות ומסלולי השקעה, עד מליון ש"ח, ללא אישור בימ"ש ולפי החלטת בני המשפחה וזאת בכפוף לכך שישנה הוראה מפורשת בייפוי הכוח. לסיכום, מומלץ לנקוט פעולה ויפה שעה אחת קודם.

בתמונה: עו"ד אביב סמוכה, מוסמך 054-4498757 לערוך ייפוי כוח מתמשך עו"ד סמוכה מעדכן כי מתגבשת הצעת חוק שתחייב בתשלום אגרה בגין הפקדת ייפוי כוח מתמשך, כך שמי שיזרדז ויערוך ייפוי כוח מתמשך לפני אותה החלטה יחסוך את תשלום האגרה.

1-700-508-558 לשרות אישי התקשרו: office@mirvahim-group.co.il : או למייל 052-4890505 למספר WhatsApp- שליחת הודעה ב סניף הגליל והעמקים ⋅ סניף ת"א ⋅ www.mirvahim-group.co.il

מודעה זו היא על דעת המפרסם וללא קשר לארגון המורים

מורה יקר! בוא לבדוק א קיבלת את כל הזכויות של יק. מהמע בדיקת תלוש שכר וזכויות המורה לפני הרפורמות ואחריה לפי עוז לתמורה ואופק חדש.

M raze מיראז ייעוץ ארגוני ופיננסי

• בדיקה ואבחון תלוש שכר – דו"ח תקינות או טעויות בתלוש. • עדכון וקידום שכר המורה בהתאם להסכמים הקיבוציים. • בדיקת הפרשות לקופ"ג וקרן השתלמות. • בדיקת כדאיות פרישה, בחירת מסלול פרישה אופטימלי, חישוב גמלה ומענקי פרישה, חישוב פדיונות, ימי מחלה, התהליך משלב תכנון הפרישה ועד לפרישה בפועל. • שירות אישי מהיר ומקצועי וליווי מתמשך גם מול המעסיק גם אחרי הייעוץ.

בודק וחשב שכר בכיר ראלדי נג'יב נ

najeeebnaa@gmail.com

052-7773445 • אמין: 054-5768000 נג'יב: 04-6569488

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker