קשר עין גיליון 312 נובמבר-דצמבר 2022

תוכן העניינים

קשר תוכן עניינים

34

27

24

חשיבותו של החינוך הגופני

הוראה וההתפטרות השקטה

רשת החינוך הטכנולוגי העל יסודי נעמת פותחת שנה חדשה

לראות את האדם שמאחורי המנקה 26 אבינועם הרש |

רן ארז | משולחן ההנהלה

7

שלמה חדד | המחלקה הפרופסיונלית 10

ד"ר רותם ויצמן | הוראה וההתפטרות השקטה 27

גבי עטיה | המחלקה לפנאי ונופש 11

"מכונות לומדות"? הבינה המלאכותית נכנסת 28 דב רוסו | ! לכיתה

נורית הס | המחלקה לפנסיה 15

| התפקיד שגרם לי להתאהב מחדש בהוראה 30 אריאל קלפנר

המחלקה להשתלמויות ופיתוח מקצועי 16 פנינה הרוש |

ד"ר רחל צימרוט | ? האם המורים הם זן נטרף 32

נילי ציוני | המחלקה לפדגוגיה ותרבות 18

ד"ר משה גרנות | חשיבותו של החינוך הגופני 34

לבנה ניר | המחלקה לכספים 20

| בית הספר היהודי בטאלין, בירת אסטוניה 36 אפרת קדם-טהר

מחלקות מינהל, משאבי אנוש ורכש 21 אבי פסקל |

פרויקט "מדברים" נמשך 39

חאלד דראושה | המחלקה לקרנות השתלמות 22

על הספר "נאלמות" מאת אסתר בלומברג

בוריס מנור | המחלקה לקרן ידע

מאיר צבי גרוזמן | מורי, רבי ואלופי 40

רשת החינוך הטכנולוגי העל יסודי נעמת 24 יהורם לוי | פותחת שנה חדשה

מדור פנאי למורים שלנו – 43

ארגון המורים לא יישא באחריות כלשהי לתוכן המודעות/הפרסומים ו/או לטעויות שאירעו בתוכן המוצג בהם. כל המסתמך על המודעה/פרסום עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. כמו כן פרסום המודעה אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של הארגון לגבי נכונות ו/או כדאיות המודעה.

8

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker