קשר עין גיליון 312 נובמבר-דצמבר 2022

דבר העורכת

בהוצאת: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים

ה יום התפרסמו שתי כתבות על מעשי אלימות במוסדות חינוך. לא משנה איזה יום הוא "היום", כי לצערנו מקרים כאלה הפכו להיות נושא שהוא חלק משגרת השבוע. עוד ועוד אנו נחשפים לתמונות לא פשוטות של מעשי אלימות של תלמידים כלפי תלמידים אחרים וכלפי מורים, אלימות של הורים נגד צוותי חינוך – אלימות מילולית ואלימות פיזית, ונדליזם וכו', כשבה בעת גיל התלמידים המעורבים במגוון מעשי האלימות הולך ויורד, דבר מזעזע - לשון המעטה - כשלעצמו. לפני מספר חודשים פורסם שמורים רבים נוטשים או מתכוונים לנטוש את מערכת החינוך, כשתחושת חוסר המוגנות היא סיבה מרכזית. ברור שאפשר להבין את המורים הללו ואת הסיבות שהביאו אותם לעזוב או לשקול עזיבה. מה שקשה יותר להבין הוא העדר המענה ההולם מצד משרד החינוך, אשר אמור לתת פתרונות וכלים לצוותי החינוך להתמודד עם הבעיות. המשרד אומנם פרסם בזמנו תוכניות להתמודדות עם האלימות במערכת, אולם לדברי המורים והמנהלים אין בתוכניות אלה דבר מעבר למילים חסרות תוכן מעשי שעשוי לתת בידיהם כלים להתמודדות. והמציאות מוכיחה זאת. ארגון המורים פועל ויפעל למנוע פגיעה במורים ובמנהלים, ולכן, ככל שתזדקקו, בכל נושא ובכל עניין, הכתובת למענה וסיוע היא אחת – ארגון המורים.

6618356 תל-אביב 23 דרך מנחם בגין www.igm.org.il 03-7106777 : טל' משרדי ארגון המורים בתל-אביב 03-7106786 טל' המערכת: 03-5667713 פקס המערכת: גבי עטיה יו"ר המחלקה: kerens@igm.org.il קרן שקד, עורכת קשר עין: קרן שקד (עורכת), רן ארז, גבי עטיה, חברי המערכת: אפרת בר, ד"ר שוש וינטר מיכל אחישר רכזת המערכת ועורכת לשון: michala@igm.org.il סטודיו פיני חמו עיצוב גרפי: הפקה ופרסום: נירפרינט מדיה והפקה בע"מ 6971905 ת"א 6 רח' ראול ולנברג www.nirprint.co.il info@nirprint.co.il 03-6496069 :' טל ניר שפיר מנהל הפקה: גרפוליט הדפסה: אניה-שפירא עיטוף: אין המערכת מתחייבת לפרסם כל חומר שמתקבל או להחזירו לשולח

קרן שקד עורכת ״קשר עין״ kerens@igm.org.il

w w w . i g m . o r g . i l

בית הספר היהודי בטאלין, בירת אסטוניה 36 ד"ר אפרת קדם-טהר

האם המורים הם זן נטרף? 32 ד"ר רחל צימרוט

התפקיד שגרם לי להתאהב מחדש בהוראה 30 אריאל קלפנר

28 דב רוסו ?" לומדות מכונות " ! לכיתה נכנסת המלאכותית הבינה

2 0 2 2 ת ש פ " ג | ח ש ו ו ן - כ ס ל ו , נ ו ב מ ב ר - ד צ מ ב ר |

3 1 2 ג י ל י ו ן

כל הזכויות שמורות למוציאים לאור. אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמו"לים

9

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker