קשר עין גיליון 318 נובמבר-דצמבר 2023

שלמה חדד | המחלקה הפרופסיונלית

יו"ר המחלקה הפרופסיונלית

קשר הודעות הארגון

מורות ומורים יקרים, מדינת ישראל נמצאת באחת התקופות הקשות שידעה מאז הקמתה. ארגון המורים התגייס בכל כוחו לסייע לעובדי הוראה שפונו מבתיהם, והעניק לאותם מורים מחשב נייד כדי לאפשר להם להמשיך ללמד ולשמור במידת מה על השגרה ככל שניתן. בנוסף, ציידנו את חדרי המורים שהוקמו במתחמי בתי מלון והקמנו מתחם הפנינג לילדי המפונים. כולנו תפילה שתקופה קשה זו תעבור ונחזור לשגרה הברוכה. להלן מספר נושאים אקטואליים לימים אלו: עובדי הוראה שבני או בנות זוגם שוהים בשירות מילואים זכאים להיעדר מהעבודה במשך שעה אחת ביום, מהיום הראשון לשירות המילואים, אם מתקיימים התנאים הבאים: • בן או בת הזוג שוהים בשירות מילואים במשך חמישה ימים רצופים לפחות. שנים 13 • לעובדת או לעובד ילד שטרם מלאו לו ונמצא בחזקתם. • העובד או העובדת מועסקים במשרה מלאה. כדי לקבל אישור היעדרות, יש להגיש אישור על שירות המילואים של בן הזוג או בת הזוג. *עובדים שנעדרים מעבודתם שעה ביום בשל מימוש הזכאות לשעת הורות או בהתאם לנהוג במקום עבודתם לגבי קיצור שעות העבודה בשל הורות, אינם זכאים להיעדר שעה נוספת בשל שירות המילואים של בני או בנות זוגם. תשלום עבור ביצוע ימי מילואים עובד/ת הוראה שנקרא/ת למילואים זכאי/ת לקבל תגמול עבור שירות המילואים הפעיל אותו הוא/היא מבצע/ת. תשלום תגמולי המילואים לא יפחת משיעור השכר שהיה משולם לעובד אילולא שירת במילואים והוסיף לעבוד. (תלוש צהוב) המורה יגיש 3010 את טופס למעסיק, וזה יתבע בעבורו את התגמול מהמוסד לביטוח לאומי. מורה שמשרת במילואים בתקופת החופש הגדול הזכות להיעדר מהעבודה בתקופה שבה בן הזוג משרת במילואים

או בחופשת סוכות, חנוכה ופסח, זכאי לשכר כפול על תקופת המילואים. תיקון בחוק קובע שתגמול עבור כל יום שירות משולם ללא הבחנה אם נפגעה הכנסתו של משרת המילואים או לא. עובד המשרת במילואים וביצע את שירות המילואים מעבר לשעות עבודה או בימי מנוחה, ישולם לו שכר עבודה רגיל מהמעסיק וכן תגמולי מילואים (שכר כפול). העסקת מורים בשעות אפקטיביות אין להסכים לעבוד בשעות אפקטיביות, להוציא שעות בודדות לצורך תגבורים או משימות נקודתיות. מתברר שיש מעסיקים הפועלים בניגוד להוראות תקשי"ר משרד החינוך ומעסיקים מורים בשעות אפקטיביות במהלך שנה"ל. תשלום שכר שעתי הינו פגיעה כלכלית במורה, בזכויותיו בקרנות הפנסיה וההשתלמות. מורה שנדרש לעבוד בשעות אפקטיביות מתבקש לפנות מייד למזכיר/ת הסניף לטיפול בכך. יחד עם זאת, מורה המתבקש לתגבר תלמידים לתקופת זמן מוגבלת, ונענה לכך, יסכם מבעוד מועד את התעריף לשעה. ארגון המורים ממליץ לדרוש תעריף כפול מערך שעת הוראה רגילה - הואיל ותעריף לשעה אפקטיבית אינו כולל בתוכו את התנאים הסוציאליים, כגון חופשות, ימי מחלה, קרן השתלמות ועוד. הצטרפות לעוז לתמורה אנו חוזרים ומעדכנים כי ניתן להצטרף לרפורמת בלבד. אם נתקלתם 31.12.23 עוז לתמורה עד ליום בבעיה בצירוף לרפורמה, ואתם עונים על כל הקריטריונים, ניתן לפנות למזכיר או מזכירת הסניף. שיבוץ מורים בשתי רפורמות מורים ששובצו בבית ספר שש שנתי בשתי הרפורמות, "עוז לתמורה" ו"אופק חדש", במסגרת שאילה והשאלה, מקבלים את שכרם עפ"י תנאי כל רפורמה באופן יחסי להיקף משרתם. חשוב לדעת כי מורים שמשובצים בהיקף של ש"ש ברפורמה נפגעים בשכרם, ועל כן 3 – 1 ש"ש 4 יש להתנגד לכך ולבקש לעבוד לפחות במסגרת הרפורמה.

12

Made with FlippingBook Ebook Creator